Kultur och fritid juni

Denna gång tar jag upp följande:
• Bullermätning på fritidsanläggningarna
• Idrottspaketet
• Sadelmakare Öbergs hus
• 6 och 10 juni

Bullermätningar
Efter de nu genomförda bullermätningarna visar det sig att av 13 kontrollerade hade 6 fritidsanläggningar mätvärden över 110 dBA. Av dessa har 4 fått åtgärdsplaner. 2 hade endast ett tillfälle med dessa höga värden. Det är dock oroande med höga volymer. Dessutom befarar vi att driftsbudget kommer användas för att åtgärda problemet. De 4 anläggningarna som ska åtgärdas är: Gula villan, Hannebergsparken, Skytteholm samt Torpet (Ulriksdal). Vi har protesterat i nämnden mot att lokalerna inte kan anses vara ändamålsenliga.

Idrottspaketet håller inte längre…
Många av oss kommer ihåg det malliga idrottspaketet som presenterades 2005 av M, Fp och Kd. Nu visar det sig att antaganden om kostnader alls inte stämmer. Exempelvis avsattes runt 12 miljoner till Vasalundshallens upprustning. Nu krävs minst det dubbla – och då skulle vi inte ens märka det som besökare. Nu förlängs istället avtalet med Medley, och upprustningen skjuts på framtiden. Värt att veta är att hallen i år blir 50 år.

Utan att vilja bli konspiratorisk är det uppenbart att den borgerliga majoritetens slarv med underhåll av våra anläggningar nu börjar bli ett reellt problem för dem. Lägg där till att Solna nu växer så har vi inom kort tid behov av ett nytt idrottspaket. 

Sadelmakare Öbergs hus
Hagalunds stolthet Sadelmakare Öbergs hus ska fortsättningsvis inordnas under Olle Olsson-husets verksamhet. Kanske alls inte dumt, men frågan avgjordes utan att hanteringen av de kulturhistoriska värdena i framtiden ska hanteras. Sadelmakares hus sköttes och visades tidigare av stadsarkivarien, som numera är avskaffad i Solna. Vi i oppositionen reserverade oss.

Kulturaktiviteter 6 och 10 juni
Passa på att ta del av lite kultur 6 juni i Skytteholmsparken – Nationaldagsfirandet, samt 10 juni då det är Hagadagen Massor av aktiviteter i Hagaparken samt utdelning av kulturstipendier.

Hälsningar,
Arne Öberg
E-post: arne.oberg@telia.com
Tel: 070-579 44 22


 

Sidan uppdaterades senast: 2007-06-01 15:26