Vad händer med barnens kollo?

Denna månad är det följande som står i rampljuset:
– Inställd nämnd
– Utredningsuppdrag om kollo
– Försöket som inte blev så lyckat
– Badet som fyller 50 år
– Skytteholmsparken

Inställd nämnd
Novembernämnden blir inställd eftersom det är för få ärenden enligt förvaltningschefen och ordförande i nämnden. Tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet försökte vi då få en temanämnd om den öppna verksamheten i Solna, eftersom den planerade nämnden var tänkt att hållas i ungdomscaféet. Caféet har nu under hösten haft något av ett uppsving när det gäller besök. Kvarstår att undersöka är om detta beror på att åk 9 inte är välkomna på andra anläggningar. Dessa signaler fick jag vid ett spontanbesök på Villa Odin i Hagalund. Men självklart ska även vi glädjas om caféet med sin verksamhet lyckas locka de unga i Solna.

Utredningsuppdrag om kollo
Efter en uppföljning av sommarens kolloverksamhet visar det sig dels att fler inte erbjuds kolloplats eftersom platserna är begränsade dels att fördelningen av platser skiljer sig åt kraftigt mellan stadsdelarna. Bergshamra minskade i år stort och Hagalund hade en bibehållen låg andel. Tillsammans med vänster och miljöpartiet har vi i nämnden inlämnat ett analysuppdrag att både se över hur fler ska kunna erbjudas plats inför sommaren 2008 samt vad nämnden ska vidta för åtgärder för att råda bot på skillnaderna mellan stadsdelarna.


Försöket som inte blev så lyckat
Det har bedrivits ett försök inom skolbarnomsorgen för årskurs 6 förlagd till Ungdomscaféet, dvs. inom ramen för den lagstadgade fritidsverksamhet efter skoltid för barn mellan 10-12 år. Försöket gick ut på att fritidsförvaltningen skickade barnen till antingen Solna hallen, Medley och Scouterna varje eftermiddag (olika adresser varje veckodag). Föräldrarna var inledningsvis nöjda med upplägget, men det gjorde uppenbart inte barnen, ty majoriteten har hoppat av verksamheten. Förhoppningsvis slipper vi se dylika experiment med de ungas fritid.


Badet som fyller 50 år
I december månad blir Vasalundshallen 50 år. Med tanke på det eftersatta underhållet är det inte så mycket att fira. Solna simsällskap är heller inte så nöjda. I budgeten pekar vi på behovet av upprustning eller nybygge, men vi har inte någon lösning på finansiering. Sollentuna som i år tagit beslut om att rusta upp sin anläggning från 70-taelt avsattes 185 miljoner. Värt att nämna i sammanhanget är att hela idrottspaketet för Solna var på 130 miljoner och där fick badet någonstans mellan 12-24 miljoner, dvs. inte mycket till finansiering. Återstår att se om det blir ett nytt skrytpaket i december, där nya planer för ett nytt badhus kommer presenteras.

Skytteholmsparken
Det kan vara bra att ni känner till att flytten från Aspstigen till Skytteholmsparken lär bli försenad pga. att förvaltningen åter fått mögliga baracker som behöver saneras (sist var det ungdomscaféet som hade trubbel med mögliga baracker). I övrigt lär det bli rätt trångt i Skytteholmsparken när väl alla barn ska vara där, så vi måste vara lyhörda. Vid ett besök och samtal med personalen måste jag ändå säga att mina intryck var mycket positiva.

Vi som sitter i kultur- och fritidsnämnden kommer att fortsätta göra besök i verksamheten, och om du vill följa med och ta del av den oerhört spännande verksamheten ska du höra av dig till Arne, så ska jag höra av mig när vi beger oss på ut nya äventyr eller hämtar inspiration.


Hälsningar,
Arne Öberg
E-post: arne.oberg@telia.com
Tel: 070-579 44 22


 

Sidan uppdaterades senast: 2007-11-13 10:10