Kultur och fritid oktober

Läget i Kultur- och fritidsnämnden

Så här i höstmörkret kommer ni få veta mer om:
– Kulturhuset
– Budgetarbetet
– Lärdom från Lidingö


Kulturhuset
I augusti var en delegation av både tjänstemän och politiker till Göteborg med omnejd för att ta del av och lära oss mer om kulturhus. Vi besökte flertalet anläggningar dels helt nybyggda samt några med några år på nacken. Äldsta var nog Folkets hus i Trollhättan som var drygt 14 år men av dem vi besökte även mest vital. Besöket var tänkt att inspirera oss i Solna när det gäller byggandet av ett kulturhus.

Majoriteten har lanserat en idé att bygga ett kulturhus i Slakthusbacken, dvs. backen med ekar mellan busstorget och Statoilmacken vid Solna centrum. Stadsbyggnadsnämnden arbetar för fullt med att ta fram förslag på ett kulturhus, och i Kultur- och fritidsnämnden är alla partier med i arbetet med att ta fram ett kulturpolitiskt program. I det tänkta kulturhuset i Solna ska främst biblioteket och kulturskolan in, och dessutom ska lokaler samnyttjas med ett kongresscentrum under ledning av hotellet. Eftersom tidplanen är rätt tajt så tycks man bygga hus först och sedan fundera på innehåll. Den erfarenhet man kan dra av besöket i Västsverige var att så bör man inte göra.

För er som gillar storslagna idéer likt Solna centrum – kan jag varmt tipsa om Mölndal där liknande planer finns för att bygga ett 50-våningshus samt kulturhus. Klicka här för att läsa mer. Känns upplägget igen? För oss som gillar kultur känns det ändå angeläget att jobba för ett kulturhus med innehåll och om du har tankegångar eller vill vet mer ska du kontakt Arne!


Budgetarbetet
I det budgetförslag som tjänstemännen arbetet fram på basis av majoritetens förslag till budgetramar gäller för kultur- och fritid att vi åter ska höja taxorna till skolbarnomsorg. Det känns motbjudande att när det gäller barns fritid så ska det vara legitimt att pungslå föräldrar på pengar. Här kommer vi att be om en kartläggning när det gäller just denna verksamhet så att vi vet hur fördelningen ser ut.

Ytterligare en besparing är att nu ska driften på idrottsplatserna ut till föreningarna och på så vis ska kommunen dra in en tjänst. Det är inte fel at föreningarna i högre grad får ta ansvar för anläggningarna, men vilket incitament de har är inte riktigt klargjort. Det återstår att se om detta faller i god jord. Först ut är Bergshamra IP och den nyupprustade anläggningen.


Erfarenheter från Lidingö
På en träff med fritidsverksamhet i Stockholms län berättade förvaltningschefen för Kultur- och fritid på Lidingö att man inte längre ansåg att det fanns pengar att tjäna på att lägga ut verksamhet på alternativ drift samt att det inte var en god affär att ha badet på entreprenad. Jag trodde knappt mina öron, eller rättare lät det som ljuv musik, men detta är troligen den nya linjen för moderatkommuner att hellre prata om verksamhet och inte om driftsformer (enligt partisekreterare i Dagens samhälle vecka 41).  Det man gjort på Lidingö var att man hade tagit fram en vision för år 2012 och tjänstemännen upplevde att det var en stor enighet om att nu skulle det satsas på bredd och kvalitet. På Lidingö hann man lägga ned bara en gård som en effekt av spariver, och nu hade man kvar 5 gårdar på en befolkning motsvarande 40 000, Att jämföra med Solna som caféet vid Skytteholmsparken som dragplåster. Dessutom finns i Solna Black Sheep samt Qlan i Bergshamra och Torpet i Ulriksdal. Men Lidingö är tveklöst vassare än Solna.

 

Hälsningar,
Arne Öberg
E-post: arne.oberg@telia.com

Tel: 070-579 44 22

Sidan uppdaterades senast: 2007-10-11 22:36