Behåll rätten till fritidsklubb för sjätteklassarna

I budgeten för 2012 föreslår (S) i kultur- och fritidsnämnden följande:

Behåll rätten till fritidsklubb för sjätteklassarna och höj inte taxorna så att fler barn utestängs

Att erbjuda alla barn en bra fritid till en billig peng är en mycket lönsam framtidsinvestering. När (m)ajoriteten nu försöker spara genom att slänga ut sjätteklassarna från fritidsklubbarna och höja taxorna, vilket är ett av de säkraste sätten att utestänga de barn som bäst behöver fritidsomsorg, säger vi med starkt stöd i all forskning ett bestämt nej. Vi föreslår därför att

  • satsa 1,5 miljoner kronor på fritidsklubbarna.

Minska inte öppettiderna på biblioteket i Bergshamra

Bibliotekslagen säger visserligen bara att det måste finnas ett bibliotek per kommun. Men att göra golvet till tak och ta de första steget på väg mot nedläggning som förslaget om kraftigt minskat öppethållande på filialbiblioteket i Bergshamra innebär, är inte värdigt en kommun som vill göra anspråk på att vara en modern kunskapsstad. Vi säger nej till en sådan utveckling och föreslår istället att 

  • 400 000 kronor läggs på att behålla öppethållandet på biblioteket i Bergshamra.

Stoppa avgiftshöjningen i Kulturskolan 

Det ökande barnantalet i Solna innebär, förutom behov av fler förskole- och skolplatser, också ett ökat intresse för Kulturskolans aktiviteter. De nya lokalerna i Villa Odin ger ett välkommer tillskott av lokalytor, men det krävs också fler lärartimmar, vilket stegvis utmanar ekonomin.

Avgifterna i Kulturskolan styrs idag enligt principen att det blir dyrare för varje utbildningsnivå – från 700 kronor per termin i början till 1300 när det är som mest avancerat.

Nu vill dessutom den borgerliga majoriteten höja terminsavgifterna med upp till 20 procent nästa år. Det riskerar att utestänga många barn från familjer med sämre ekonomi. Att delta i fritids- och kulturaktiviteter är redan idag en plånboksfråga som ökar klyftorna i livschanser och förslösar begåvningar, vilket i innebär slöseri med skattepengar. Vi säger nej till den nedskärningen och föreslår att

  • 400 000 kronor tillförs Kulturskolans budget.

Vi föreslår också att

 

  • samordna pågående kartläggning av elitidrottens stöd med en mer övergripande översyn av reglerna för såväl elit- som amatöridrott
  • närmare studera och undersöka förutsättningen för att uppföra utomhusgym och lekskulpturer; en kombination av konst och lekredskap, som finns i flera av kommuner.
  • tillsätta en politisk styrgrupp för simhallsbygget tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden där alla partier deltar och som tillsammans försöker komma överens om vilka ambitioner kommunen ska ha i fråga om miljö, rening, tillgänglighet, prissättning och öppettider, och vad som kan överlåtas till entreprenören att styra över
  • inom budgetramen ta fram ett förslag till ett rockstipendium
  • införliva de studieförbud som så önskar i stadens kulturnätverk.

/Georgios Kontorinis, 2e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-05 10:53