Förslag till nya fotbollsplaner

Denna gång lite perspektiv från besök i verkligheten som vi har gjort.

  • Budget 2009
  • Förslag till nya fotbollsplaner

Barnkulturgaranti i budget för 2009

I vår budget för år 2009 har vi försökt se vilka utmaningar vi står inför, och det är efter 10 år rätt många områden där vi skulle vilja djupdyka och börja utreda flertalet förhållanden först och därefter börja ta fram politiska förslag. Men redan nu skulle vi bl.a. vilja:

  • Införa barnkulturgaranti
  • Inför ett rockstipendium
  • Ha söndagsöppet på biblioteken under skoltid
  • Hitta samverkans former med folkbildningen i Solna
  • Hitta kvalitetsmätningar av fritiden
  • Investera nu!

Barnkulturgarantin är tänkt att garantera alla skolbarn i Solna en kulturell upplevelse. Grunden för kultur och kulturella upplevelser är som störts när man är ung. Som en effekt av att även kulturella upplevelser inom skolans ram ligger i skolpengen tycker vi kulturen ska följas upp. År 2007 följdes skolbiblioteken upp, men mycket nedslående resultat för flertalet friskolor. Detta ska inte ses som ett angrepp på friskolorna, utan om man följer upp även barnkulturen tror vi att incitamentet för skolorna blir starkare att även utlova kulturella upplevelser inom skolans ram. Dessutom kan Solna stad även aktivt bidra genom att samordna och även delfinansiera just barnkultur.

Rockstipendium är tänkt att stimulera populärmusik som ett komplement till Krausstipendiet. Även dagens kultur måste lyftas fram bättre, och med tanke på både Black Sheep som tveklöst är en aktör på rockens arena i Stockholm samt att det finns flertalet bra band med Solna som bas så bör Solna som en framtidsinriktad stad ha ett rockstipendium.

Söndagsöppet på biblioteket är en självklarhet under ordinarie skoltid, vilket Solna har sparat in på, men om man sparar på kunskap gör man samhället dummare.

Samverkan med Folkbildningen så som ABF eller Studiefrämjandet borde prioriteras. Som jag skriv sist satsar nu ABF här i Solna och sett i ett kulturperspektiv är bildningsförbunden redan i dag en tydlig kulturaktör, men de ingår inte i Kulturnätverket som staden startat upp, vilket de tveklöst skulle ha gjort om vi hade haft makten i stadshuset.

Kvalitetsmätningar av fritiden är att ta fram bättre nyckeltal och jämförelser mellan anläggningarna för att bättre se hur resurserna används men främst för att lägga grund för ett nytt kvalitetsarbete där både verksamhet och pedagogik ska utvecklas. Idag vet vi väldigt lite om hur de olika anläggningarna fungerar. Detta för att vi vill ha ändamålsenliga mötesplatser i varje stadsdel.

Efter flera år med investeringar som hela tiden skjuts på tiden är vi mycket oroliga för att de unga i Solna för att betala priset av att inte kunna erbjudas plats i innebandylaget eller att träningstillfällena blir färre. Vi vill ha både ett underhålls och investeringsprogram framtaget tillsammans med idrottslivet. Konkret föreslår vi upprustning av skolhallar och planer där underhållet är rejält eftersatt samt att Badet och en ny inomhushall måste börja byggas nu!

Förslag till nya fotbollsplaner

Idag är fotbollen koncentrerad kring Skytteholms IP. Som en effekt av att Vasalunds IF har både herr- och damlag i höga serier kommer Skytteholms IP att upprustas nästa år. Men dessutom kommer fotbollsplaner i både Ulriksdal (vid Ritorp) samt Hagalunds IP att försvinna. Det är redan idag brist på fotbollsplaner samt att det är svårt att erbjuda träningstider i tillräcklig omfattning. Efter ett besök hos just Vasalunds IF har vi nu ett konkret förslag om att lägga konstgräs på några av de inhägnade grusplanerna i centrala Solna, dvs. Hagalund, Huvudsta och Råsunda. De behöver inte vara uppvärmda, men de behövs belysning. Fotbollen är idag koncentrerad till centrala Solna och så kommer det troligen fortsätta att vara. Viktigt är dock att detta förslag bereds tillsammans för föreningarna som är experter på just verksamheten.

Spontant tycker jag detta är ett mycket genialt förslag, för dels kan detta öka spontanidrottandet och dels att belysning kan ge ökad trygghet i vissa områden, samt att klubbarna får tillgång till fler planer för träning av främst 7-manna lag, vilket är mycket vanligt upp till 12-13 års ålder.

 

 

Hälsningar,

Arne Öberg

E-post: arne.oberg@telia.com

Tel: 070-579 44 22

Sidan uppdaterades senast: 2008-12-01 15:51