Ännu ett idrottspaket, denna gång utan siffror eller tidplan

Nya rön om idrottsinvesteringar från borgerligheten som vi måste granska lite närmare.

Begreppet – politik är att vilja – av Palme har majoriteten i Solna försökt göra till sitt mantra. De planer som förekommit de senaste åren har varit rätt många och inte sällan är det grandiosa planer. Ta t.ex. Planerna kring Solna city eller det omfattande idrottspaketet från mars 2006, men innan granskningen drar igång vill jag ägna lite tid åt begreppet – politik är att vilja.

Olof Palme sade ordagrant:
Politik - det är att vilja något. Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringar därför att förändringar ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans och drömmar och visioner.

Detta är inledningen till Palmes tas Politik är att vilja från 12 maj, 1964 så han talade vid SSU:s kongressfest i Blå Hallen i Stockholm stadshus. Talet är i många avseendet ett ideologiskt tal där han fastslog målet om frihet och valfrihet, men att detta ej nås genom det hänsynslösa egenintressets väg. Talet tar även upp det ständiga behovet av att granska och ifrågasätta auktoriteter. Han säger

Vårt ansvar är att fördjupa vår kunskap, tänka självständigt och förankra våra idéer i en personlig övertygelse. Det ter sig kanske mindre grandiost. Men det är vår frihet och vår ära.

Detta som en inspirerande tanke nu när jag avser att försöka granska vad majoriteten under ledning av moderaterna vilja med sin idrottspolitik. För ganska precist tre år sedan snart presenterades ett rätt omfattande investeringsprogram på idrottsområdet. Vi försökte följa upp detta i en interpellationsdebatt i fullmäktige här under hösten. Bakgrunden var att vi inte förstod vad som var genomfört och vad som återstod från planen. Dessutom undrade vi var besluten fattades. Det är nämligen inte i Kultur- och fritidsnämnden som vi tar beslut om dessa investeringar. Detta kan låta rätt märkligt, men det är en mix av ansvar som gör att ansvar inte går att utkräva. Ansvaret vilar i en rätt skum hybrid mellan kommunledning samt förvaltningarna för både stadsbyggnad och kultur- och fritid.

Uppföljningen visade i all korthet att inte hälften av de utlovade åtgärderna hade påbörjats samt att de privata medlen inte var i närheten av de påstådda summarna. Samt det värsta är att investeringsbudgeten för varje år inte realiseras, utan skjuts fram hela tiden, med konsekvens att staden sparar pengar (kortsiktigt) på att inte underhålla och återinvestera.

Under de drygt 10 år som nu gått med borgerligt styre har hallarna stått och förfallet. Många anläggningar är rejält eftersatta. Det har nu gått mer än 25 år sedan en inomhushall byggdes i Solna, och det var Solna Hallen som stod klar 1984.  

Nu presenteras något av ett nytt paket som i korthet går ut på att bygga ett nytt badhus intill ishallarna i Ritorp. Det ska nämligen byggas en ny där intill den befintliga längs med järnvägen. I Dagens Vasalundshall ska man anlägga ett centrum för bollsport. Även i nya Järvastaden ska man anlägga en inomhusanläggning.

Det redovisas inga kalkyler eller tidplaner, så i praktiken kan de säga vad som helst, och vi kan inte granska vad de vare sig vill eller har muskler till. Inte heller har Kultur- och fritidsnämnden tagit några beslut.

Kopplingen till Palme var främst för att visa hur stollig politiken kan bli när man driver politik med löften som hela tiden uteblir. Att vilja för oss socialdemokrater är att vilja något på riktigt. 

Vi har inte gjort vår laxa än när det gäller investeringarna inom idrotten. Men vi har påbörjat genom att börja samtala med förningarna. För vi tror att detta bäst görs tillsammans med föreningarna och på längre sikt bör dessa investeringar göras över kommungränserna. Men detta är en rätt krävande process med många aktörer som ska få tycka till i ett öppet klimat, för att på så vis väga in både olika intressen och se till olika behov. Det är så vi tror att man ska tolka begreppet – Politik är att vilja.

Hälsningar,

Arne Öberg

E-post: arne.oberg@telia.com

Tel: 070-579 44 22

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-04 11:12