Nytt Kulturhus i Solna – Bra, men sätt fokus på innehåll istället för byggnad

Så har nämnden haft årets första möte. Vi hade det på Ungdomscaféet vid Skytteholmsparken. I år jämfört med tidigare år så tillströmmar många unga åter till fritidsgårdarna. Huvudförklaringen är så klart att det knappt fanns några gårdar öppna år 2006, som en effekt av att man stängde ned i Hagalund, Huvudsta och Råsunda.

En intressant iakttagelse från Ungdomscaféet är att det i många avseenden är en rätt liten anläggning, ungefär som en av de tre nedlagda, och att det främst är ett café. Läget centralt i Solna är dock en fördel.

Det har även genomförts en enkätundersökning bland de unga i Solna, och bäst betyg fick Black Shepp (musikverksamheten i Stenbackaskolan). Det är en mycket lovvärd verksamhet som från början skulle vara en tillfällig lokal i avvaktan på Ungdomscaféet, men när väl kaféet krympte rejält, så fick de vara kvar, och under resans gång har denna verksamhet utmärkt sig oerhört bra, så nu vill alla att verksamheten ska vara kvar. Problemet är bara att deras lokaler är i högsta grad tillfälliga. Orsaken är att skolan på sikt ska rivas. Besök Black Shepp, och om ni verkligen vill se en vital verksamhet inom fritidsområdet i Solna.

Kulturhuset
Idag, torsdagen 31 januari, har jag tillsammans med förvaltningschefen Roger Markdalen och Liselotte Bertrand (fp) samt Magnus Nilsson (m) besökt det nya konserthuset i Uppsala. Det var ett mycket givande besök där driftsfrågorna var ett återkommande samtalsämne. I Uppsala är lösningen ett kommunalt bolag. Ingen del är utlagd på entreprenad, just för att undvika målkonflikter i verksamheten. Även restaurangen samt lokalvården i anläggningen ingår i bolaget, och detta ansågs vara enbart till fördel.

Uppsala har satsat mycket stort. Det är en imponerande anläggning med 14 600 kvadratmeter. Arkitektfirma är Henning Larsen från Danmark. Det är en mycket imponerande byggnad. Se mer via http://www.ukk.se.

Nu ska Solna under två månader ta in synpunkter på det kulturpolitiska handlingsprogrammet i syfte att lyssna och samtala om just Solnas tänkta kulturhus. Samtidigt arbetar Stadsbyggnadsnämnden med själva huset. Planen är i stort att hotellet i Solna centrum ska ta hand om en tänkt kongressanläggningen och i resten av huset ska det dels inrymma en kulturskola, ett bibliotek samt ytterligare en mindre scen för mellan 300 – 500 besökare. Mer än så vet jag inte idag. Under våren återkommer jag när vi fått mer information.

Jag tycker vi ska vara mycket positiva till kulturhuset så länge det är en öppen process där vi kan påverka innehåll, för jag tycker vi ska ha fokus på innehållet i ett tänkt kulturhus och inte huset som ett objekt. Detta var för övrigt det råd vi fick från Uppsala.

Jag hoppas att vi inom partiet kan få till stånd en kväll med tema kulturhus för innan vi bestämmer oss är det bra om vi läser på och hör oss för med alla tänkbara, allt i syfte att vi under våren ska ta ställning till ett tänkt kulturhus baserat på god kunskap.

 

Hälsningar,
Arne Öberg
E-post: arne.oberg@telia.com
Tel: 070-579 44 22

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-07 09:43