Solnamoderaterna detaljstyr teaterförening

Nytt år och nya utmaningar. Nu ska så kulturen lyftas i Solna. Så därför ägnar jag mig åt lite kulturpolitiska aspekter så att ni vet var ni har oss Socialdemokrater i Kultur- och Fritidsnämnden här i Solna

Socialdemokraterna program Människan och nutiden från 1952 anger att den enskildes frihet att utvecklas i enlighet med sin egenart och genom eget skapande. Konst och kultur bör utgöra en självklar och integrerad del av vardagen. I samma program uppmanas kommunerna och landstingen att skapa kulturnämnden i syfte att driva just kulturpolitik.
[Kulturpolitisk idéutveckling 1930-2001: Sven Nilsson].

En annan intressant iakttagelse från Anders Frenander – docent vid Bibliotekshögskolan anger att Charles du Gaulle troligen var först med att utnämna författaren André Malraux till kulturminister i Frankrike, och detta var år 1959.

Fenomenet kulturpolitik gör rejäl entré under 50-talet och är således inte speciellt nytt och svensk kulturpolitik har definitivt en tydlig socialdemokratisk idétradition som grundstomme. Men vilka olika modeller finns det då på kulturpolitiskt utövande? Det jag har hittat är följande fyra (förvisso rätt generaliserande):
• Underlättarmodellen
• Mecenatmodellen
• Arkitektmodellen
• Ingenjörsmodellen

Inte helt förvånande klassificerad USA:s kulturpolitik i enlighet med underlättarmodellen, dvs. skattelättnader och sponsring. Mecenaten ansågs Thatchers Storbritannien där stöd sker via ett fristående organ (läs: på armlängds avstånd). Arkitekten ingriper och utarbetar planer och inordnar politiken i en helhet, men staten avhåller sig från att ha synpunkter på innehållet. De nordiska staterna brukar anses vara just arkitekterna. Den sista är ingenjören, där staten äger de konstnärliga produktionsmedlen och bestämmer över innehållet. Här återfinns de forna Sovjetunionen samt det nazistiska Tyskland.

Vad händer då i Solna?
I dagarna kommer det komma ut en ny broschyr där kulturen står i fokus. Det är ett mycket bra initiativ som vi ska lovorda. Äntligen ska vi få möjlighet att prata kulturpolitik och stödformer med både utövare och konsumenter. Det är ett antal aktiviteter där skolor, föreningar och kulturaktörer i stort och sist men inte minst solnaborna inbjuds till dialog om kulturpolitiken.

Engagera er i detta, för Solna behöver verkligen en kulturpolitik. Det är idag rätt skralt på detta område.

I budget för år 2008 har majoriteten inte lyft fram kulturen alls, utan det är just det kulturpolitiska handlingsprogrammet man stödjer sig på. Vi från S har lyft fram behovet av scenstöd samt att vi vill undersöka vad kulturföreningarna behöver för stöd.

I grunden för allt detta ligger ambitionen att bygga ett kulturhus i anslutning till Solna centrum i slaktarbacken, dvs. backen mellan busstorget och Statoil.

Kulturpolitiskt mörker
På decembernämnden beviljade Kultur- och fritidsnämnden föreningen Teater i Haga bidrag, men detta var formulerat som ett uppdrag. Uppdraget var ytterst pinsamt formulerat där det angavs både namn på pjäs, antal skådespelar och musiker, antal föreställningar, vilka hushåll i Solna som skulle få rabatterade biljetter samt att föreningen under vissa förutsättningar skulle bara Solnas logotyp.

Om vi återvänder för ett ögonblick till modellerna ovan, så kan man konstatera att majoriteten inte har någon välförankrad idé om hur man bedrivet just kulturpolitik, ty den modell som bäst passar in på beskrivningen ovan är just ingenjörsmodellen som främst är förknippad med forna kommunistiska stater, vilket ur någon aspekt är ett tecken på maktfullkomlighet. Det är rätt skrämmande.

Givetvis protesterade vi mot formerna för uppdraget, men vi var noga med att säga att föreningen givetvis skulle ha rätt till bidraget, för Teater i Haga är ett kanongäng som under flera år underhållit Solna i den gamla slottsgrunden i Hagaparken.

Värdet av ett fritt kulturliv med fria aktörer som ska värna yttrandefrihet och demokrati i form av mångfald tycks inte vara självklart för moderater, folkpartister eller kristdemokrater. Det ska vi låta dem få höra.
 
Lägg till att även de kommunala arrangemangen i form av 6:e juni och Hagadagarna i Hagaparken är kommunala arrangemang som inte direkt är former för fritt kulturyttrande.

Så ut och prata kultur, för nu ska vi allt ge dem en omgång.

Trevlig comeback i KFN
Ulrika Ström som dessvärre lämnade nämnden för studier i Canada har nu ersatts av Ann-Sofie Nelstrand. Och för er som inte känner till det så är det något av en comeback för Ann-Sofie i nämnden. Där har hon suttit tidigare och ett stort tillskott till nämnden. Tillsammans med även Teresita Qvarnström och Georgios Kontorinis utgör vi något av ett dreamteam för 2008.

Hälsningar,
Arne Öberg
E-post: arne.oberg@telia.com
Tel: 070-579 44 22

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-14 14:50