Kulturen styrs från Stadshuset

Från kultur- och fritidsnämnden denna gång rapporterar jag kort följande:

  • Arbetet med kulturpolitiskt handlingsprogram
  • Inställt nämndmöte
  • Projekt 509
  • Budgetberedning och kulturhus


Kulturpolitiskt handlingsprogram och kulturhus
Sista mars gick remisstiden ut för att komma med synpunkter inför det kulturpolitiska handlingsprogrammet. Det var närmare 50-tal solnabor som har inkommit med synpunkter. Dessutom har personal på främst biblioteket och kulturskolan varit aktiva. När det gäller Solnaborna är svaren generellt rätt kort hållna och många uttrycker en spontan glädje över att kulturen nu står i fokus. Det är bra att vi fritidspolitiker lyssnar på Solnaborna. Det som dock är lite intressant är att varken moderaterna eller folkpartiet har inlämnat något remissvar. Alla andra partier har lämnat sina synpunkter. Vi socialdemokrater genomförde en författarkväll då vi var ett flertal medlemmar som pratade kulturpolitik i drygt 3 timmar. Det gav oss ett bra underlag för att lämna ett remissvar. Det jag verkligen funderar på är om moderaternas eller folkpartiets medlemmar inte fick komma med synpunkter, eller om de försöker göra det till en markering att dom minsann inte vill berätta vad dom vill. Detta är mörka, för om man styr i en stad så påverkar man i hög grad. Det hade varit berikande att veta vad man vill, men nu får vi fortsätta gissa. Det är inte att ha ambitioner med kulturen i Solna. Se även längre ned ang. budgetberedningen.

Inställt nämndmöte i april
Kultur- och fritidsnämnden ställde in mötet i april med motivering att det inte fanns några beslutsärenden. Detta samtidigt som remisstiden för kulturpolitiska handlingsprogrammet gått ut och dessutom kan jag berätta att jag under flertalet möten jämfört informationspunkternas tid med beslutspunkterna och har konstaterat att informationen tar ofta ca 50 – 75 % av tiden för ett nämndmöte. Det hade varit bra om nämnden fått en bra dragning om kulturhuset.

Projekt 509
Projekt 509 är ett samarbetsprojekt inom fritiden mellan de kommuner som ligger längs med busslinje 509, dvs. Danderyd, Solna, Sundbyberg och Stockholm (Bromma stadsdel). 21 april träffades både ungdomar, fritidsledare och politiker på ungdomscaféet här i Solna. Det som slog mig främst var de andra kommunernas reaktion på att Solna saknar riktiga fältassistenter. Detta talde framför allt de unga från Danderyd sig varma för, med motivering att det skapade trygghet. Personalen från Bromma fattade inte hur vi klarade oss utan fältassistenter. Projekt av denna form är bra för att den öppnar ögonen på skillnader samt berikar både ungdomar och personal till nya idéer. Håll ögonen öppna för den bilaga som medföljde veckans "Mitt i Solna" med just korta berättelser skrivna av de unga som deltagit i projektet.

Budgetberedning
Det var bugetberedning måndagen 5 maj. Det innebär att nämndens presidium går till kommunstyrelsen och anger vad som går att spara på och vad man behöver pengar till. De effektiviseringar som redovisades var främst besparingar – tyvärr. Dessutom avser man att sälja 450 konstverk av Solnas samling. Nämndens ordförande tiggde pengar för att scanna in bildarkivet samt för att nästa år i september kunna genomföra något ”kulturnatta”. Visst är det bra med kultur i Solna, men måste allt vara regisserat från stadshuset, för likt Hagadagarna och nationaldagsfirandet ska det styras av staden. När jag läst alla remissvar finns det inte några sådana idéer där, men det innebär inte att jag tycker det är fel, det är främst sättet det framförs på. Detta borde så klart ha förankrats i den parlamentariska gruppen där alla partier är representerade.

En tråkig nyhet är att några pengar för kulturhus inte finns med i investeringsplanerna fram till år 2013. Johanna Graf frågade om detta och Anders Ekegren ordförande i Stadsbyggnadsnämnden kände sig tveklöst attackerad och blev förnärmad och påtalade att det inte går att sätta några siffror på så stora projekt, och att detta är en del av Solna city och att vi var beroende av hotellet. Som jämförelse gick det utmärkt för Solna stad att lägga 300 miljoner på nationalarenan.

Hälsningar,
Arne Öberg, 2e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
E-post: arne.oberg@telia.com
Tel: 070-579 44 22

Sidan uppdaterades senast: 2008-05-14 12:46