Skicka in dina synpunkter på kulturen

Även denna gång är det kulturen i centrum. Både för att vi remisstiden för det kulturpolitiska handlingsprogrammet är sista mars, samt för att vi inom partiet kommer anordna en kulturpolitisk debatt torsdagen 3 april i fullmäktigesalen, Solna stadshus. Dessutom några rader om Bergshamra IP.

Remissvar senaste 31 mars
Jag vill uppmuntra eller alla att personligen skicka in era personligs synpunkter på kulturen i Solna. Det kan vara både ris och ros och det ni vill att kommunen ska bli bättre på eller det som idag saknas. Ingen åsikt är för liten!

Dessutom kommer vi som sitter i nämnden att lämna in ett partiremissvar. Här vill vi också ha era synpunkter, och meddela även din e-postadress till Arne (se adress längre ned) om du vill delta i granskningsarbetet. Tanken är att vi kommer att skriva ihop detta under rätt kort tidsperiod, och under resans gång har du möjlighet att kommentera och ha synpunkter på vårt remissvar. Här är tanken att vi ska ha maximal öppenhet för våra medlemmar.

Debatt torsdagen 3 april, kl. 18 i fullmäktigesalen – Solna stadshus
Som en kompletterande aktivitet i vår beredning av input till det kulturpolitiska handlingsprogrammet och kulturhuset i dess förlängning kommer partiet att anordna en paneldiskussion där tanken är att vi ska kombinera frågor med kunskap från ett antal kunniga kulturpersoner i Solna.

Bergshamra IP
På nämndmötet i februari beslutade majoriteten att ta pengar från planerade investeringar i Vasalundshallen och Råsunda IP, för att komplettera renoveringen i Bergshamra IP med nya omklädningsrum, belysning och tennisbanor. Vi välkomnar ett helhetsgrepp om Bergshamra IP, men inser samtidigt att nu är skrytpaketet för idrotten inte längre en helhet, utan nu har paketet spruckit. Offer blir idrottslivet som nu åter får leva med ovissheten om när nödvändiga investeringar kommer ske.

Ytterligare en förändring för Bergshamra IP är att driften från i höst kommer ske av ett bolag som består av ett antal föreningar som är aktiva på idrottsplasten. Kommunen kommer även fortsättningsvis styra tiderna på idrottsplatsen enligt gängse föredelningsprincip. Idén med föreningsdrift är i grunden en mycket god, men det krävs bra uppföljning så att det blir den tänkte fördel både för kommunen och föreningarna.

Hälsningar,
Arne Öberg
E-post: arne.oberg@telia.com
Tel: 070-579 44 22

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-18 10:32