Höjda avgifter på baden

Kollo sommaren 2010

Kollofrågan är lite komplicerad och jag ska försöka reda ut detta lite. Under flera år har kollo i Solna skett genom entreprenad och stiftelsen Barnens dag som drivet Barnens Ö. När nu avtalet gick ut valde Solna stad att inte upphandla kollo i nuvarande form, utan att detta mycket väl kunde ske i kommunal regi.  Att sedan moderaterna i spetsen i nämnden kallat kollo för lyxsemester eller subventionerad sommarvistelse visar bara att man inte förstått kollotanken. Bara det faktum att avgifterna inte längre tar hänsyn till barnens behov samt att stadsdelar som Hagalund, Ulriksdal och Bergshamra är underrepresenterade visar bara hur väl avgifter segregerar.

I vår budget avsatte vi mer resurser till föreningslivet och det var med förhoppning om att Solna skulle kunna åstadkomma ett kommunalt kollo med aktörer som fritiden, bibliotek, kulturskola m.fl. i samverkan med föreningslivet. Detta är nu även kommunens officiella linje, men det är viktigt är att följa upp så att även barnens behov står i centrum. Så det stora är att kollo inte längre sker på barnens ö, men vi måste avvakta för att se vad alternativet blir, men ett är säkert och det är att de styrande kommer få ta kritik om det inte värnar de ungas behov denna sommar i Solna.

Höjda avgifter på baden

På nämnden i februari reserverade vi oss mot beslutet att rejält höja avgifterna för att bada på ett av länets äldsta och mest slitna badhus. Nämnden har en princip att avgifter ska följa prisutvecklingen i samhället, vilket förslaget alls inte gjorde. Men en eftergift fick vi igenom och det är att åldersgränsen för unga numera är ändrad från 15 till 18 år, men vi kunde bara inte acceptera höjda avgifter med minst 20-25 % och i vissa fall även upp till 70 %. Motivet är höjda drifts och uppvärmningskostnader. Föreningslivet har sedan tidigare fått avgiftshöjningar motsvarande 2 %, vilket är avsevärt mer i linje med det vi skulle kunna acceptera. Höjningen slår främst mot tjejer som i högre grad idrottar mer individuellt.

Nytt badhus

Nu ska badhusfrågan upp på agendan i Solna. Redan i april 2009 fattade kultur- och fritidsnämnden ett principbeslut om att påbörja upphandlingsprocessen, dvs. där kommunen och en eller flera privata aktörer samverkar om byggande, ägande och drift av ett badhus. Detta kallas OPS, offentlig privat samverkan eller OPP, offentligt privat partnerskap. Det är en metod där basen är LOU, Lagen om offentlig upphandling, men där man även tillämpar förhandlingslösningar. Det är många kommuner som numera bygger ishallar, badhus etc. på detta vis. I grunden är det bra med samverkan så det stödjer vi. Det man kan känna lite oro för är insyn och delaktighet. 

Men vad som hänt sedan april 2009 är något oklart. För troligen har frågan fastnat inom Stadsbyggnadsförvaltningens administration. Detta är lite oroväckande, för där fastnar många investeringsbeslut som berör just kultur- och fritidsnämndens område. Det är även lite oroande är att det nu är oklart vad Solna ska bygga, dvs. om det är en simhall, ett familjebadhus eller ett äventyrsbad. Det vanliga är att man tillsätter en s.k. politiks styrgrupp där alla partier deltar och som tillsammans försöker komma överens om baskraven för innehållet i ett badhus innan man börjar upphandla. Det återstår att se om detta blir lösningen för Solna.

Det byggs och har byggts badhus i Stockholm som Solna kan lära mycket av. Två kommuner värt att nämna är Upplands Väsby och Tyresö. Både med vitt skilda erfarenheter. I Väsby har t.ex. saltrening istället för klor som tveklöst är spännande. I Tyresö missade man tillgänglighetslagstiftning, vilket lär kosta, så att ha rätt teknisk kompetens är oerhört viktigt.

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-16 08:42