Var med och fyll Kulturhuset

Hösten är här och nämndarbetet har dragit igång rejält. Att avrapportera finns följande:

  • Kulturhelgen 20-21 september
  • Kasserad konst
  • Kulturhusarbetet
  • Investeringarna

Kulturhelg 20-21 september

Höstens planeringsdag för nämnden blev en rätt frostig aktivitet. Orsaken är att nämnden inte fått någon information om att stora delar av förvaltningen är engagerade i en s.k. kulturhelg här i Solna. I sak är vi mycket positiva till att man lyfter fram Solnas verksamhet och bredd, men då bör det finnas en budget och nämnden som politiskt organ ska tveklöst känna till detta. Ordförande – Lise-Lotte Berthrand (fp) fick med all tydlighet veta att vi inte gillar att man går bakom ryggen på sina nämndledamöter.

Jag var ute och tittade på både en barnopera uppförd av ensemblen Helt Barockt och firandet av ett svunnet Hagalund. Båda dessa aktiviteter var välbesökta och uppskattade. I Hagalund var även kulturskolan med. 

122 konstverk kasserade

På nämndmötet i september tog vi beslut om att göra oss av med 122 konstverk som i princip inte längre har något värde. De mest värdefulla var bl.a. gardinerna från fullmäktigesalen som inte gick att reparera samt lekbåten i Huvudsta som med åren inte längre gick att rädda.  Ifall ni får frågor var detta en vettig åtgärd för en samling på runt 4000 konstverk. Det finns även planer på att sälja ut viss konst för att på så vis frigöra medel för inköp av nya verk, vilket kan behövas, för på senaste år har Solna främst köpt in kont som står utomhus.  

Kulturhusarbetet

Om planerna med Solna city tidigare varit relativt svala torde de nu med finanskrisen vara iskalla. Det är i grunden dessa planer som utgör grunden för kulturhuset. Hur som helst så har kommunen delvis tagit ett steg tillbaka och en konsult ska in och tala med massor av solnabor för att ta reda på vad dessa vill ha för innehåll i kulturhuset. Det är företaget Medborgaranalysen som fått uppdraget. Bakom företaget finns grundaren till tidningen Gringo. Det är jättespännande, och på företagets hemsida efterlyser de medborgare i Solna som vill delta i samtalen, så in och anmäl er!

Investeringar

Som parti har vi försökt få en bättre bild av vem som beslutar om investeringarna och vem som ansvarar för idrottsprogrammet. Vi har ställt interpellation i fullmäktige utan bra svar och nu följer vi upp med en fråga i nämnden. Det är nämligen inte nämnden som fattar beslut om idrottsprogrammet. Det gör heller inte Stadsbyggnadsnämnden. Konstateras kan att det program som presenterades år 2006 bara till hälften är genomfört, och i år är det främst Bergshamra IP som är den stora investeringen. Även fältrittklubben på Järvafältet berörs i år. Men för er kännedom är det nu 25 år sedan vi byggde Solnahallen och sedan dess har ingen ny inomhushall tillkommit, och detta i en kommun som växer så det knakar. Badhuset är nu mer än 50 år och håller inte många år till. Vi tycker det är olyckligt att Solna hela tiden skjuter sina investeringar framför sig. Det är i längden ingen bra affär.

Hälsningar,
Arne Öberg, gruppledare (s) i Kultur- och fritidsnämnden
E-post: arne.oberg@telia.com
Tel: 070-579 44 22

Sidan uppdaterades senast: 2008-10-10 09:11