Information från kyrkogruppen

Svenska kyrkan i Solna är nu organiserad i en församling. Före årsskiftet var Solna stads geografiska område uppdelat i två församlingar – Råsunda och Solna. Den nya sammanslagna församlingen har antagit namnet Solna församling. Kyrkoherde John Engvall har anställts och efterträder de två tidigare kyrkoherdarna.

Den 1 januari i år upphörde kyrkan att hyra våningsplan 8 i Solna stadshus. Tingshuset på Skytteholmsvägen 14 är omvandlat till Kyrkans hus och hyrs på tio år av Solna församling. Den borgerliga majoriteten i kyrkan har drivit frågan hårt att det är nödvändigt att flytta från stadshuset men samla verksamheter centralt vid Solna centrum för att minska kostnader, öka intresset för kyrkan och motverka medlemsminskning. Socialdemokraterna har starkt ifrågasatt det ekonomiska underlaget för beslutet och fördelarna av centralisering m.m.

 Nu är dock flytten genomförd och a/Arbete pågår för att få lokalerna att fungera och utnyttjas väl. Ännu är det för tidigt kunna hyra ut delar av Kyrkans hus på samma sätt som sker med kyrkan egna lokaler. (s)-gruppen i kyrkan driver på och hoppas att teknik, rutiner och regelverk snabbt upprättas så att t ex föreningslivet kan hyra in sig i Kyrkans hus för möten.

Löftets kyrka på Storgatan behålls tillsvidare men ingen egen församlingsverksamhet bedrivs där, utan lokalen hyrs ut till Ria/Hela människan i Solna och Sundbyberg. Ria är en samarbetsorganisation för rådgivning i alkoholfrågar. Verksamheten stöds ekonomiskt av Solna församling, frikyrkor och kommunerna Solna och Sundbyberg.

Birgitta Björner

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-14 14:36