Flera kandidater till kyrkovalet

Söndagen den 20 september 2009 hålls val till Svenska kyrkans demokratiska arenor, d v s till kyrkomöte, stifts- och kyrkofullmäktige. 

Det är väsentligt att vi som socialdemokrater finns med i den demokratiskt styrda Svenska kyrkan. Visserligen är den gamla statskyrkan borta från och med den 1 januari 2000 och Svenska kyrkan får känna sig som en fri kyrka bland andra samfund. Men det finns trots allt vissa skillnader. Svenska kyrkan ska vara en öppen, rikstäckande, demokratisk styrd folkkyrka enligt den kyrkoordning som reglerar verksamheten. Svenska kyrkan har vidare ett rikt men kostsamt kulturarv att vårda och värna – kyrkor, kyrkogårdar och i vissa fall prästgårdar.  Svenska kyrkan har dessutom uppdrag från samhället att sköta begravningsverksamheten för alla medborgare och får efter godkännande av Länsstyrelsen ta ut begravningsavgift av skattebetalarna.   

En viktig sak som vi, som nu står på kyrkolistorna kan göra, är att kontakta vår stadsdelsförening/grundorganisation och meddela om och helst att vi återigen ställer upp i kyrkovalet och dessutom ser oss om efter ytterligare kandidater. Föryngring och påfyllning av kandidater till våra listor är alltid lika aktuell. Uppmaning att nominera har redan utgått från Arbetarekommunens styrelse. 

Du, som är allmänt intresserad, har frågor, är ifrågasättande, undrande, skeptiskt, bekymrad, negativt inställd eller bara nyfiken, när det gäller Svenska kyrkan och Solna församling, välkomnas att kontakta kyrkogruppen i Solna arbetarekommun.

Birgitta Björner

birgitta.bjorner@svenskakyrkan.se


08-85 19 40 eller 0708-85 19 40

Sidan uppdaterades senast: 2008-11-17 10:57