Miljönämnden

Intresserad av miljöfrågor?

Om Du vill veta mer om miljönämndens verksamhet, ta kontakt Tommy Rosén, Samad Masrour, Lotta Franzelius eller Per-Ove Nelstrand. Kontaktuppgifter till oss finns hos politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.

 

/Tommy Rosén (s)
2:e v ordf, Miljö- och hälsoskyddsnämnden.  
E-post: tommy.rosen@dillen2.se