Nämndens aktiviteter blir målinriktade

Nämnden kommer i fortsättningen att arbeta med mål för sina aktiviteter. Hittills har många aktiviteter genomförts utan någon ambition om vad som ska bli resultatet av dom. Ett bra initiativ av förvaltningschefen.

Vår nämndmotion om energieffektivisering var uppe på nämnden och bordlades för beredning av förvaltningen. Såväl denna motion som de två som lagts i fullmäktige av Johanna Graf om anslutning till EU:s Borgmästaröverenskommelse och att Solna ska vara ett föredöme i miljöarbetet stämmer väl med de motioner regeringen nu lagt om klimat och energi!

Vägverket har nu börjat bygga den nya E 18 förbi Hjulsta-Kista. Tillsammans med övriga berörda kommuner beslutade om ett gemensamt kontrollprogram. Om innehållet är vi överens med Vägverket.

På plansidan hade vi uppe ett samrådsyttrande över detaljplan för skolan i Bagartorp. Vår kommentar är att lägga sammanhängande byggnader längs nuvarande E 18 för att minimera buller och luftföroreningar inne på blivande skolområdet.


Hälsningar

Tommy Rosén
2:e vice ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Sidan uppdaterades senast: 2009-04-06 10:07