Rädda ekarna på Slaktarbacken!

Solna centrum är stadd i förändring. Gammalt ska bort och nytt ska byggas. Huvudsakligen är det bra förändringar som nu planeras. Men ibland måste man fundera ett extra varv på de närmast brutalistiska byggplaner som den moderatledda majoriteten vill genomföra. På den senaste miljönämnden handlade det om ett nytt kulturhus i Solna centrum. Kulturhuset är välkommet! Vi behöver fler mötesplatser som inte är kommersiella shoppingparadis. Frizoner för tanken att få sväva fritt.

Problemet är kulturhusets placering som i det nuvarande förslaget bombastiskt slängts ut över slaktarbacken. Därmed skulle till exempel de över hundra år gamla ekarna och förutsättningarna för att städa upp området till en fin stadspark vara helt borta. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen avrådde bestämt från kulturhusets placering - vi håller med förvaltningen! Istället vill vi ha ett arkitektoniskt intressant kulturhus vid den kommande kollektivtrafikknutpunkten mellan nuvarande Råsunda fotbollsstadion och Solna centrum. Slaktarbacken ska rustas upp. På Slaktarbacken kan också en förskola varsamt integreras in i de nuvarande grönytorna. På så sätt får vi kulturen i fronten, en upprustad park och dessutom kan en del av den långa kön till förskolan betas av genom att några nya avdelningar byggs.

Vad tycker du? Kontakta oss socialdemokrater i miljö- och hälsoskyddsnämnden!

Med vänliga hälsningar
Maryam Yazdanfar
2:e vice ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2007-04-03 14:29