Banverket får vite på 45 miljoner

Junisammanträdet med Miljö- och hälsoskyddsnämnden var ovanligt för mig. Vi tog en ny delegationsordning där nämnden delegerar direkt till både förvaltningschefen och handläggaren. Orsaken är en ny organisation av förvaltningen. 

Mer uppmärksamhet följde av det vitesföreläggande som vi riktade till Banverket varav ett var på 45 miljoner kronor. Bakgrunden är den störning som finns vid Råstahem och som orsakas av bangården. Föreläggandet hade föregåtts av diskussioner mellan Banverket och förvaltningen om hur omfattande åtgärder som är skäliga. Nämnden valde enhälligt det mest omfattande åtgärdsprogrammet med tanke på störningarnas omfattning.


Tommy Rosén, 2e vice ordf Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-13 09:14