Förslag om energibesparing nedröstat

Vid marssammanträdet lämnade vi in en nämndmotion där vi föreslog att nämnden lägger förslag till fullmäktige om en 10% besparing av energi 2010. Nu fick vi efter beredning ett svar som var fullständigt innehållslöst. Med detta som bakgrund ansågs motionen besparad! Bakom argumenteringen för motionen stod vi, V och MP.Vi blev som väntat nedröstade av majoriteten. Det är uppenbart att den moderatledda kommunledningen inte vill ha upp klimatfrågan som en prioriterad fråga med höga ambitioner!

Vi hade två administrativa ärenden, en ny dokumenthanteringsplan och en ny krishanteringsplan. Vi har inget att invända mot dessa.

Vi yttrade oss över förslaget till detaljplan för Solna Kyrkby där vi hade synpunkter på bullersitationen och hanteringen av dagvatten.

Tommy Rosén (s), 2:e v ordf,
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Solna stad

Sidan uppdaterades senast: 2009-06-15 14:06