Bullerkartläggning på gång

Vi börjar med att ropa äntligen! För efter år av påtryckningar från oss socialdemokrater har nu miljönämnden äntligen fått pengar för att göra en bullerkartläggning i Solna. Bullerkartläggningen ska, precis som det låter, undersöka bullerhalterna i Solna. Vi vet att resultaten kommer att visa att bullret är ett stort problem – och då kommer vi ligga i framkant för att föreslå förbättringar.

Ett grönt och nytt Ulriksdal

När vi i Solna bygger nytt har staden chansen att bygga ekologiskt hållbart! Nu har också miljönämnden fått lämna sina synpunkter om den nya stadsdelen Ulriksdal som ska byggas. Det är med glädje som vi ser att förvaltningen, i socialdemokratisk linje, tycker att byggandet inte ska nagga kanterna på Överjärva gård och att grönytorna ska bevaras för rekreation och spontanlek.

Till detta har vi socialdemokrater lagt förslag om att stadsdelen ska anpassas för att de framtida invånarna lätt ska kunna ha tillgång till bilpoolsbilar och att säkra och praktiska cykelparkeringar ska byggas vid bostäder och arbetsplatser. Dessutom menar miljönämnden att man ska kunna ha ett utbytessystem för parkeringsplatserna i området. Det innebär att två bilar ska kunna dela på en parkeringsplats så att de som arbetar i stadsdelen ska kunna ställa bilen där på dagarna och att de som bor i stadsbilen ska kunna ställa bilen på samma parkeringsplatser på kvällarna. Tillsammans med den väl utbyggda kollektivtrafiken som kommer att finnas i stadsdelen hoppas vi att lägre antal parkeringsplatser än normalt ska räcka. Allt för att det miljövänliga transportsätt hela tiden ska vara ett mer praktiskt val än miljöovänliga.

Och så kaninerna

De små söta kaninerna engagerar många – och visst är de ett roligt inslag i Solna! Snart är vi lika kända för våra kaniner som för fotbollen. Men ibland blir kaninerna sjuka och sjukdomarna sprids lätt. Dessutom orsakar kaninerna också många skador i praker och på grönytor, förra året kostade skadorna 200 000 kronor. Därför har miljönämnden tillsammans med stadsbyggnadsnämnden beslutat att hålla kaninerna på en acceptabel nivå. Det innebär att vi ska ha kaniner i Solna – men de ska vara friska och inte ge sig på allt för många grönytor. Det tror också vi socialdemokrater i miljönämnden är en schysst kompromiss.

/Maryam Yazdanfar, gruppledare och 2e vice ordförande i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
Maryam.yazdanfar@riksdagen.se

Intresserad av miljöfrågor?

Om Du vill veta mer om omvårdnadsnämndens verksamhet, ta kontakt Maryam Yazdanfar, Uffe Ekesäter, Maria Lähetkangas eller Pär Eriksson. Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Johan Sihlén på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-04-03 14:31