Låt kommunstyrelsen ta hand om klimatfrågan

När miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanträdde den 18 november redovisades ett projekt om miljötillsyn på båtlivet i Solna. Förutom granskning av hur farliga ämnen hanteras på land när båtbottnar skrapas och målas diskuteras med båtklubbar hur båttvättar i vattnet kan tas fram.

Bland övriga ärenden yttrade vi oss över förslaget till detaljplan för kvarteret Fältet i Hagalund (mitt emot stadshuset längs Solnavägen). Kraven ställs på åtgärder mot bullret och en ny studie över kvaliteten.

Ett andra detaljplaneärende var en tilläggsplan till detaljplan över del av Råsunda. Önskemålen är att inreda vindar och souterrängvåningar. Kraven är att bullerfrågan hanteras vid varje bygglovsärende.

Den fråga som tog minst tid men har det största politiska innehållet är Peter Larssons (mp) motion om att staden ska ta fram ett klimathandlingsprogram. Kansliet (den moderata ledningen) föreslog att motionen skulle avslås då det hade bildats en arbetsgrupp mellan miljö- och stadsbyggnadsförvaltningarna där båda nämndernas ordförande ingår. Hur det ska förbättra hanteringen av klimatfrågan fick vi inget svar på.

Jag hade tagit fram ett alternativt yttrande som hade som slutsats att klimatfrågan har så många och viktiga delar att kommunstyrelsen bör ta över ansvaret och utarbeta mätbara mål. Min text hade jag samrått med Peter Larsson om (som själv var utomlands) och han stödde mitt förslag. Efter ajournering avslogs mitt förslag och motionen avvisades.

Budgetsammanträde

Jag deltog för första gången i fullmäktiges budgetsammanträde för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Jag lovar att jag var nervös trots att jag är van sen många år att tala inför stora församlingar – men då som tjänsteman.

Även här tog jag upp miljö- och klimatfrågorna och föreslog att kommunstyrelsen skulle ta över ledarskapet och driva aktivt frågorna. Pehr-Ove Granfalk talade i superlativer över det han anser vara det frivilliga miljöprojektet "Miljö och utveckling". Det han inte sa var att två av de åtta delprojekten inte finns i verkligheten och övriga endast haft ett inledande möten. Problemet med frivilliga deltagare kan illustreras med att av stadens 900 bostadsrättsföreningar hade 40 visat intresse – vilket inte säger vad de kommer att göra.

Pehr-Oves stora intresse var att få mig att svara på om allt frivilligt miljöarbete var nerlagt – ja eller nej. Mitt svar var att jag är ny i nämnden och ser på de framtida utmaningar vi står inför. Det här var hans andra påhopp på mig för våra budgetskrivningar. Jag får ändå säga att den trista stil som majoriteten visade andra var värre än det som hände mig.

Sidan uppdaterades senast: 2008-12-01 16:04