Nya byggprojekt överskrider miljögränsvärden

Buller har vi fått vänja oss vid med den allt mer ökande trafiken som också för sig luftföreningar. Men nu har majoriteten beslutat om nya byggprojekt som kommer att öka både buller och luftföroreningar.

På en plats i Solna - Arenan och Mall of Scandinavia innebär den detaljplan som antagits att vi överskrider gränsvärdet för luftföroreningar. Detta framgick redan av miljökonsekvensbeskrivningen. Där står att vi överskrider gränsvärdet vid Frösundaleden mellan Råsundavägen och E4:an, ett område med mycket bostäder. Även där Kolonnvägen möter E 18 kommer gränsvärdet att överskridas.

Den andra platsen där vi kommer att överskrida gränserna för luftföroreningar är Solnavägen mellan Karolinska vägen och Norra länken. De beräkningar som gjorts för luftföroreningar bygger på att det blir tunnelbana till KS. När det moderatledda landstinget och SL medverkat till att vi inte får någon tunnelbana till KS kommer många resenärer att istället välja bussar och bilar - och då passerar vi även här gränsvärdet. Då ska vi komma ihåg att teoretiska beräkningar har en avvikelse upp till 20 %.

Enligt vår mening måste vi gå till källan till problemen både när det gäller luftföroreningar och buller – trafiken. Länsstyrelsen och naturvårdsverket, som tillsynsmyndigheter för luftföroreningar tror att dubbdäcksförbud är en dellösning. Den lösning som hittills visat sig användbar för båda problemen är en minskning av trafikmängden.

Gränsvärdena för luftföroreningar är svensk lag som bygger på EU-direktiv. EU-kommissionen bevakar att Sverige och kommunerna håller sig under gränsvärdet i mätningar – inte teoretiska beräkningar. Det betyder att när vi överskrider gränsvärdet måste vi ta fram en åtgärdsplan för att minska mängden partiklar.

Tommy Rosén, 2e vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-30 10:41