Frivilligt externt miljöarbete

Under flera år hade vi ett bra miljöarbete som riktade sig till medborgarna och företagarna. För några år sedan lämnades medborgarna åt sitt öde och det var bara företag som var intressanta. Miljönämnden tog fram åtta projekt inriktade på företag. Flera var sådana som ingick i den ordinarie verksamheten, andra hade ansvarade t.ex. SÖRAB och Norrvatten redan för.

Nu har kommunledningen insett att miljön omfattar såväl medborgarna som företagen. Hela staden ska arbeta för ett uthålligt samhälle. För att stödja detta hr miljö- och hälsoskyddsnämnden fått i uppdrag att sprida information, goda exempel baserade på kunskap som finns hos oss på lokal nivå, regionalt och EU. Ansvaret för arbetet har lagts på oss i nämndens arbetsutskott. Som helhet ett bra initiativ. Men det är resultatet som är viktigt – inte planen.

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-02 11:13