Trafiken vid Mall of Scandinavia behöver utredas ytterligare

Jag har nu haft förmånen att för första gången få delta i miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde. Ett stort tack till er som visat mig förtroende och givit mig detta uppdrag. Jag insåg när jag tackade ja till nomineringen att det skulle bli både arbetssamt och intressant. Men jag hade nog inte väntat mig att dagen efter valet i fullmäktige hamna i ett möte där en så viktig fråga som detaljplanen över Nationalarenan skulle behandlas. Det gick bra tack vare stöd och hjälp från partikollegor.

Vid miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 26 augusti yttrade sig nämnden alltså över förslaget till detaljplan för Nationalarenan. Av föredragningen framgick att bostäderna kommer att utsättas för stort buller vilket kräver åtgärder från både planerarnas och byggarnas sida. Även trafiken kommer att bli problematisk och luftföroreningarna blir betydande. Denna påverkan sträcker sig utanför planområdet.

Förvaltningen hade skrivit ett bra förslag till yttrande med såväl villkor för främst bostadsbyggandet som krav på uppföljningar. Vi ställde oss bakom förslaget till yttrande men la ett tilläggsyrkande på ytterligare utredning av trafiksituationen som en följd av "Mall of Scandinavia" och projektets eventuella bidrag till de nationella miljömålen. Detta tilläggsyrkande avslogs.

Under sammanträdet presenterades den nya förvaltningschefen Helena Uddholm som tillträder 1 september. Hon har doktorerat inom miljöområdet och har en bakgrund som egen konsult och senast en anställning hos Astra Zeneca.

 

Tommy Rosén
2e vice ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2008-09-19 08:59