Omvårdnadsnämnden

Vill du veta mer?

Om Du vill veta mer om omvårdnadsnämndens verksamhet, ta kontakt med Stig Malm, Jörgen Samuelsson, Sophia Andersson eller Micael Knapp. Kontaktuppgifter till oss finns hos politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.

 

/Stig Malm, andre vice ordförande Omvårdnadsnämnden