Brister i hemtjänsten åtgärdas – men förvaltningen får granska sig själva!

Som säkert minnesgoda läsare av Röd kommer ihåg kritiserade Stiftelsen Äldrecentrum hemtjänsten i Solna på en rad punkter. Kritiken framfördes både från brukare och dom som står för utförandet. Brist på tid och dåligt inflytande för de så kallade kunderna var ständigt återkommande. Efter den svidande kritiken har omvårdnadsförvaltningen vidtagit en rad förändringar, allt i syfte att komma till rätta med de problem som påpekats.

Vid senaste mötet med Omvårdnadsnämnden redovisades de olika åtgärder som har genomförts och kommer att genomföras. Diskussion uppstod om de åtgärder som föreslagits räcker till för att undanröja den kritik som framfördes av Stiftelsen äldrecentrum. Majoriteten beslutade att förvaltningen skulle göra utvärderingen, medan vi i oppositionen tyckte att det var rimligt att Stiftelsen Äldrecentrum, som framfört kritiken också skulle göra utvärderingen. Vårt förslag blev nedröstat. Vid nästa möte kommer majoriteten att byta ordförande för Omvårdnadsnämnden, eftersom Lena Appelgren har beslutat sig för att avgå! Hur detta byte av ordförande kommer att gå får ni läsa om i ett kommande nummer av Röd. 

Stig Malm, 2e vice ordförande i Omvårdnadsnämnden
Sidan uppdaterades senast: 2008-02-07 09:48