Ytterligare nedskärningar i budgeten

Seminarium med nya omvårdnadsnämnden

Den från årsskiftet nyvalda omvårdnadsnämnden samlades under två dagar på en konferensgård norr om Solna. En majoritet av nämndens ledamöter är nyvalda och därför ansågs det nödvändigt med en genomgripande information om verksamheten och de regler och lagar vi har att ta hänsyn till. Utöver ren information hade vi också att fastställa inriktningsmål för verksamheten och metoder att följa upp hur bra vi når målen. Tidigare mål har varit höga, vilket gjort att vi haft svårt att nå dem, vilket inte sällan påpekats av de ekonomiansvariga inom kommunen. Vi kunde ha valt att sänka kraven och på så sätt lättare nå målet, men vi valde att hålla fast vid tidigare höga målsättningar.

Kontaktpolitiker

Som ni säkert vet har vi kontaktpolitiker inom olika verksamheter, men på grund av att vi efter det dåliga valet är få sossar i nämnden, kommer vi inte att täcka alla, så vi får koncentrera oss på dom viktigaste. En sammanställning över vem som är utsedd till vad kommer senare.

Budgetsituationen

Vid genomgång av förra årets bokslut kunde vi konstatera ett underskott på 10 miljoner kronor! Av dessa pengar ligger ungefär 6 miljoner kronor på hemtjänsten. I den ram vi fick för 2007 krävdes ytterligare en nedskärning på 3 miljoner, på grund av ”förändringar i befolkningsstrukturen”. För vår del tror vi inte på att kostnaderna för hemtjänsten i år kommer att bli 10 miljoner billigare än förra året, särskilt med tanke på att endast 80 procent av biståndsbedömda timmar utförs.

/Stig Malm, gruppledare och 2e vice ordförande i Omvårdnadsnämnden

Vill du ha mer information?

Om Du vill veta mer om omvårdnadsnämndens verksamhet, ta kontakt med Stig Malm, Anitha Pierre, Jenny Hjalmarsson eller Ritva Nuutinen. Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Johan Sihlén på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-10 11:05