Utvärdering: Solnas äldreboenden visar stora brister

- Det är kanske dags för Solna att bli äldrevänligare och inte bara företagsvänliga? Det säger socialdemokraternas gruppledare Stig Malm efter att en intern granskning visat på flera brister i så gott som alla Solnas äldreboenden.

På omvårdnadsnämndens sammanträde i tisdags presenterades en kvalitetsgranskning av avtalen med samtliga utförare inom äldreomsorgens särskilda boenden. Utvärderingen har gjorts efter att oppositionen upprepade gånger krävt detta. På flera områden framkom allvarliga brister. Och bristerna gällde i princip alla utförare och boenden. Generellt kan man säga att rutiner, information och introduktion fungerar bra, men när det kommer till service och omvårdnad är betygen låga. I rapportens sammanfattning pekar kommunens kvalitetsansvariga främst på följande ”förbättringsområden”: 

Möjligheten till utevistelse

Det finns en stor grupp boende som inte får komma ut enligt egna önskemål. Ett viktigt förbättringsområde för verksamheterna.

Aktiviteter

Här måste en förbättring ske. Utbudet av individanpassade aktiviteter är mycket begränsat.

Måltider

Det finns en teoretisk möjlighet för de boende att välja maträtter, men det är i praktiken långt ifrån alla som får göra det. Ingen verksamhet är undantagen.

Dessutom känner de boende att de inte kan påverka verksamheten i någon större utsträckning, trots möten, information och olika slags ”råd”.

- Det här ger ingen positiv bild av Solnas äldreboenden. När vårdföretagen går ut och gör reklam är det färgglada broschyrer och fina ord om omsorg, värdighet och individuella val, men det visar en helt annan verklighet. Nu krävs omedelbara åtgärder från verksamhetschefer och ansvariga politiker, säger Stig Malm. Det här handlar om multisjuka, trötta och väldigt svaga människor. De här gamlingarna har kanske betalt skatt i Solna i hela sitt liv, i motsats till de företag som den moderatstyrda majoriteten säger sig måna så mycket om. De betalar inte en krona i kommunalskatt.


Stig Malm (s) gruppledare i omvårdnadsnämnden 070 – 842 03 04, 08 - 82 03 29

Sidan uppdaterades senast: 2008-11-26 09:49