Nedskärning av pensionärernas dagverksamhet

Som vi tidigare har informerat om har hemtjänsten i Solna fått svidande kritik från Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum, som på uppdrag av Solna kommun gjort en uppföljning av hur hemtjänsten fungerar. Kritik har framförts från de äldre, men också från dom som bedriver verksamheten. De som jobbar i hemtjänsten upplever att dom inte har den tid som behövs och därför känner sig stressade. En av slutsatserna i undersökningen är att ”Fokus kom att hamna på den ekonomiska ersättningen i stället för de äldres vård och omsorg”.
Nu fortsätter den borgerliga alliansens angrepp på de äldre, en skattesänkning är tydligen viktigare, än att ge de gamla i vår kommun en meningsfull tillvaro. I den budget som presenterades vid omvårdnadsnämndens senaste sammanträde ska man skära ner i den öppna dagverksamheten, detta kommer att få konsekvenser på Östervägen, Gunnarbo, Ankaret, Turkosen, Bollen, Hallen och Sockerbiten.  Vi socialdemokraterna reserverade oss självklart mot förslaget och återkommer i vårt budgetförslag med pengar som tryggar verksamheten.
En annan viktig fråga som det gäller att hålla ögonen på är hur den borgerliga majoriteten i Landstiget kommer att behandla den relativt nyinrättade och framgångsrika, Äldrevårdscentralen som ligger i anslutning till Hallen äldreboende. Risken finns att man inte ställer de resurser som behövs till förfogande med en nedläggning av verksamheten som följd.
Har Du synpunkter på hur omsorgen om äldre ska bedrivas i Solna, hör av Dig.

/Stig Malm, gruppledare och 2e vice ordförande i Omvårdnadsnämnden

Vill du ha mer information?

Om Du vill veta mer om omvårdnadsnämndens verksamhet, ta kontakt med Stig Malm, Anitha Pierre, Jenny Hjalmarsson eller Ritva Nuutinen. Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Johan Sihlén på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.


 

Sidan uppdaterades senast: 2007-10-12 10:41