Signalisten och Solnabostäder

Socialdemokratisk gruppledare i Signalisten är Gösta Mårtensson. S-gruppen håller på och formar sig kring en politisk strategi för de närmaste åren och är tacksam för dina synpunkter och förslag. En hel del av det framtida arbetet kommer att röra sig kring

  • 1000-programmet och kommande produktion
  • Bostäder för unga
  • Rusta upp miljonprogrammets lägenheter