Kommunen styr inte utvecklingen i Bagartorp

På Västerjärva har planering pågått under lång tid och exploateringen för nya bostäder mm är nu igång. Ulriksdalsföreningen har krävt nya vägdragningar från Västerjärva till Bagartorp och förslag till nytt centrum för Bagartorp skulle beslutas samtidigt - samma sa bl.a. hyresgästföreningen. Men stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sa ja. Ulriksdalsföreningen satsade inför valet 2006 på att informera via ett eget infoblad där vi kritiserade idrottssatsningen på Ritorp och beslutet om vägdragning till Bagartorp utan att invänta handfasta idéer om framtida centrum.

Sist men inte minst kritiserade vi att en hel kommande stadsdel på Ulriksdalsfältet försåldes till en enda jättebyggare PEAB - tvärt emot idéerna om att flera mindre byggare skulle få vara med. Signalistens VD har senare rapporterat om svårigheten att få PEAB att överhuvudtaget diskutera och få till stånd en gemensam planering för och utformning av en samlad modern centrumanläggning runt pendeltågsstationen. Signalisten kände en oro för att PEAB skulle strunta i samarbetet med Bagartorpssidan. Därför skrev Signalisten i sitt svar på ett förslag till utformning av Ulriksdalsfältet bl.a. ”Stiftelsen ser det som olyckligt om planläggning och exploatering av området runt stationen på Ulriksdalssidan kommer att bedrivas åtskilt från arbetet på Bagartorpssidan. Förslaget är därför att Solna stad tar initiativ till en samordnad detaljplaneprocess för området närmast kring Bagartorps centrum där stiftelsen vill vara delaktig”.  Nu har stadsbyggnadsnämnden lagt fram ett detaljplaneförslag för östra sidan av pendeltågsstationen (PEAB) utan att överhuvudtaget ta hänsyn till Signalistens självklara begäran om samlad centrumlösning! Slutsatsen blir den att det är PEAB och inte kommunen som styr.

Istället har kommunstyrelsen snabbt givit stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att titta på vägdragningarna i och omkring området och samtidigt planera för tillbyggnad eller rivning/nybyggnad av Bagartorpsskolan - skolan som nyss kompletterades med nya enheter och minipitch! Hänger du med?

Frösunda byggs snart klart och det blir allt viktigare att klara ut hur vi ska organisera oss för att nå de tusentals nya invånarna där. Ett måste är att vi tidigt själva vet vad som ska hända kring planer och annat om vi ska vara dom som fångar upp synpunkter och framför krav.

Jag är ju vice ordförande i Signalisten men också vice ordförande i Ulriksdalsföreningen, och det är tufft att ligga i framkant för en lokal sosseförening. Det kräver inte minst snabb information från våra förtroendevalda i nämnder och styrelser för att vi ska kunna agera.

Hälsningar
Anders Gellner
Vice ordförande Ulriksdalsföreningen
Vice ordförande Signalisten
070-3990980

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-12-05 10:27