Utveckling av Bagartorps Centrum går trögt

Jobbet med att får fram realistiska nybyggnadsprojekt fortsätter. Närmast på tur står nya bostäder i kv Tunet 1 intill Agnesberg och bostäder och kontor i kv Turkosen i centrum. Signalisten har också i dagarna lämnat in begäran om en samlad detaljplan för Bergshamra centrums fastigheter för utveckla kommersiella ytor och kompletteringsbygga bostäder. Att utveckla Bagartorps Centrum har i sanning gått trögare! Förhoppningsvis får det fart nu när planerna på omfattande utbyggnad av Bagartorpsskolan startat. Ett par hundra bostäder kan det röra sig om under de närmast kommande år.

Inom kort ska styrelsen bla ta ställning till hur stor del av kostnaden för nyproduktionen som ska finansieras med eget kapital och hur mycket som med lån. Idag gäller ca 1/5-del eget kapital och 4/5-delar lån. Ju högre egeninsats desto större behov av att sälja ut av befintligheten. Ni kan gissa vad den borgerliga majoriteten tänker sig.

Frågor? Hör av dig till Anders Gellner, 070-3990980,  anders.gellner@telia.com.

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-07 09:56