Regeringen gör nyproduktion av hyresrätter dyrare

Så är vi igång igen i en ny mandatperiod, nu med ännu bastantare borgerlig majoritet i stadshus och bostadsföretag. Vi socialdemokrater som ska hålla ställningarna i Signalisten och Solnabostäder är Anders Gellner, Pia Magnusson, Per-Ove Nelstrand och Toni Eriksson. 

Några korta reflexioner efter tre styrelsemöten:

Omvandlingsplanerna Allmännyttan i Solna är snart nere på 10 % av samtliga lägenheter från tidigare 30%.  2500 lägenheter som omvandlades 1999-2000 innebär ca 300 färre att förmedla varje år. Trots det har den borgerliga stadshusledningen lovat att alla hyresgäster hos Signalisten och dess dotterbolag Solnabostäder ska få köpa sina lägenheter – bara lagen tillåter. Den s k stopplagen har hittills hindrat försäljning av två fastigheter i Rudviken och en i Huvudsta.

Från halvårsskiftet har regeringen avskaffat stopplagen och Signalisten förhandlar nu åter om försäljning av dessa fastigheter. Någon enstaka försäljning kan möjligen vara laglig, men tillåter verkligen stiftelsens stadgar och stiftelselag ytterligare försäljning?  Företagsledningen har i uppdrag att titta på juridik och annat och ska redovisa resultaten i september. Vi har också begärt att revisorerna ska gå igenom frågan. Alldeles fullkomligt klart är att om det överhuvudtaget ska få säljas någon fastighet måste det finnas ett kapitalbehov. Och då gäller det att visa upp konkreta, i tiden näraliggande och realistiska planer på nyproduktion. Hittills har borgarna misslyckats.


Bygga nytt  Nybygget på Råsundavägen om drygt 50 lägenheter är allt Signalisten har producerat. På Västerjärva intill Agnesberg ska företaget bygga lika många lägenheter 2009. Men planerna på nyproduktion av hyresrätter har på många håll lagts på is sedan regeringen tagit bort investeringsstödet - nybygget på Råsundavägen hade blivit 800:- dyrare i hyra per månad utan stöd. Signalisten som i sina stadgar faktiskt har inskrivet att hyrorna ska vara låga får fundera på om man kan ägna sig åt nyproduktion alls.


Idéseminarium Från olika håll kommer samtidigt kritik mot offentligt stöd och stimulans till allmännyttan, tveksamheter kring hur bruksvärdesystemet fungerar osv. Ska allmännyttan inte ensam vara hyresnormerande? Riskerar vi att få något som liknar ”social housing”, som i flera andra europeiska länder?  Lördagen den 2 juni är du välkommen till en ideologisk diskussion tillsammans med bostadsforskaren Lena Magnusson Turner vid Uppsala universitet, nyligen ute i debatten där hon varnar för konsekvenserna av att sälja ut allmännyttan.


Hälsningar
Anders Gellner 2:e vice ordförande, Bostadsstiftelsen Signalisten/Solnabostäder 

Vill du veta mer? Om Du vill veta mer om Signalisten/Solnabostäder och vad som händer där, ta kontakt med Anders Gellner, Pia Magnusson, Per-Ove Nelstrand eller Toni Eriksson. Kontaktuppgifter till oss finns hos ombudsman Johan Sihlén på vår expedition tel 27 86 05 eller politiske sekreteraren Erik Boman, 734 21 53.


Sidan uppdaterades senast: 2007-05-11 12:25