Med tvekan godkänt: Signalistens nya lägenheter i Turkosen för 65+ !

Exploateringsavtal/detaljplan för Signalistens planerade bygge i centrum har behandlats i kommunstyrelsen och är på väg till kommunfullmäktige för godkännande - och eventuella överklaganden.

Den nya detaljplanen medger ett nytt fristående punkthus i sex våningar och med en indragen sjunde våning vid korsningen Hannebergsgatan/Skytteholmsvägen. Byggnaden beräknas inrymma ca 20-24 lägenheter. Bottenvåningen avses inrymma kommersiella lokaler, och möjliggör en utökning av Signalistens eget huvudkontor. I sydvästra delen av kvarteret medger detaljplanen en utökning av det befintliga garagedäcket i två plan. Totalt kan där 36 parkeringsplatser tillskapas.

I sista stund slängde den borgerliga ledningen in ett förbehåll om att lägenheterna ska förmedlas till personer 65 år och äldre. Vi protesterade mot att det här las till utan någon diskussion om konsekvenser. Men eftersom avtalet nu stipulerar att bostäderna ska upplåtas enbart till Signalistens hyresgäster och övriga Solnabor, godkände vårt folk i såväl Signalisten som kommunstyrelsen avtalet i detta enskilda fall.

S-gruppen i kommunstyrelsen: ” Vi ställer oss dock frågande till hur bostäderna ska förmedlas. Är det Signalistens vanliga ”lottningssystem” som ska gälla även för dessa +65-bostäder? Vi socialdemokrater har vid flera tillfällen påtalat vikten av att +65-bostäder förmedlas efter behov och inte bara efter kötid, men ett lotteri enligt Signalistens nuvarande modell förbättrar knappast saken.”

Alltså: med tvekan godkänt.

Anders Gellner
2e vice ordförande
Signalisten/Solnabostäder

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-18 10:15