Lova runt, hålla tunt…

I juni månad en vacker lördag förmiddag arrangerade vi ett seminarium med Lena Magnusson Turner, forskaren från Uppsala, som särskilt varnade för konsekvenserna av att sälja ut allmännyttan – när de allmännyttiga hyreslägenheterna blir färre ökar riskerna att de förvandlas till ”socialbostäder”. Solnas allmännytta som efter tidigare utförsäljningar av tusentals lägenheter bara uppgår till ca 10 % av bostadsbeståndet kan ligga i riskzonen för detta särskilt om ytterligare utförsäljningar genomförs.
I juni beslöt också den borgerliga majoriteten i Signalisten att sälja kv. Korallen och Rudviken till hyresgäster som bildat bostadsrättsföreningar.  Vi i oppositionen protesterade mot att sälja dels därför att det var tveksamt utifrån stadgarna och såldes till för lågt pris men framför allt när det uppenbarligen inte fanns behov av mer kapital eftersom det ännu är så litet av realistisk nyproduktion planerad. Något vi upprepade när försäljningarna behandlades i kommunfullmäktige efter sommaren. 
I borgarnas budgetförslag i år och tidigare år lovar man att alla som bildar bostadsrättsföreningar inom allmännyttan i Solna ska erbjudas att få köpa! För att hålla det löftet alls skulle krävas att Signalisten har en mycket omfattande nyproduktion på gång inom snar framtid, men den produktionen finns inte i planerna idag.  Vid ett möte med intresserade bostadsrättsföreningar för några veckor sedan fick moderate ordföranden i Signalisten i princip göra avbön. Signalistens samtliga hyresgäster har samtidigt fått informationen per brev:
Brevet till Signalistens hyresgäster

”Vi skriver det här brevet till dig och Signalistens alla andra hyresgäster för att vi fått frågor från vissa av våra hyresgäster om ombildning av Signalistens hyresrätter till bostadsrätter.

Signalisten är Solnas kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar 4300 bostäder, i vilka närmare 10 000 av Solnas medborgare bor. Solna utvecklas ständigt, och Signalisten med Solna. Vi har de senaste åren byggt 2 nya hus och givit utrymme för ytterligare 60 hushåll i Solna.

De senaste åren har det förts en diskussion om huruvida det finns möjlighet för hyresgästerna i Signalistens fastigheter att köpa sin bostad genom att bilda en bostadsrättsförening. Det har bildats ca 15 bostadsrättsföreningar inom Signalisten som alla vill ha besked om de ska få köpa sina bostäder.

Frågan om försäljning och ombildning utifrån Signalistens perspektiv är svår och annorlunda. Den har varit uppe i styrelsen ett flertal gånger och nu har också våra jurister och revisorer tittat på frågan.

Utifrån Signalistens perspektiv finns ett antal viktiga förutsättningar som f.n. inte går att ändra på.

Signalisten är en stiftelse. Det betyder att det inte finns några ägare, som plockar ut vinst ur bolaget eller som kan bestämma hur Signalisten skall bedriva sin verksamhet. Alla pengar stannar i bolaget. Signalistens styrs alltså inte av affärsmål, utan av ett syfte: att bygga, förvalta och hyra ut bostäder. Allt vi gör måste vara för att i slutändan uppfylla detta syfte.

Det gäller också vid fastighetsförsäljningar.

Signalisten får helt enkelt inte sälja fastigheter av andra skäl än för att uppfylla syftet. I praktiken betyder det att vi kan sälja en fastighet om vi t.ex. har behov av kapital för att kunna bygga nya bostäder, men Signalisten får inte sälja utifrån politisk syn på hur Solnas bostadsbestånd ska se ut (om det ska vara hyresrätter, bostadsrätter eller andra lösningar). Detta gäller även för vårt dotterbolag Solnabostäder.

När det gäller Solnabostäders tidigare fastighetsförsäljningar så beslutades och genomfördes de när Solnabostäder var ett dotterbolag till Solna stad. Nu är Solnabostäder ett dotterbolag till Signalisten och måste verka enligt de förutsättningarna.

Om och när vi väl väljer att sälja, så säljer vi den fastighet som bäst uppfyller de behov vi har. Då kommer vi främst att ta hänsyn till hur mycket vi behöver i kapitaltillskott och vad det i övrigt betyder att sälja fastigheten - t.ex. hur det kommer att påverka vårt resultat, vårt förvaltningsarbete och områdets lägenhetssammansättning. Om och när vi beslutat att sälja en fastighet kommer budet i första hand att gå till hyresgästerna.

I år har vi sålt Korallen 1 på Ankdammsgatan och Rudviken 6 på Regnstigen – totalt ca.70 lägenheter. Motivet är att vår planerade nyproduktion kommer att kräva mer eget kapital än vi har.

Signalistens ledning har nu i uppdrag från styrelsen att göra en fördjupad utredning om hur stort behovet är av ytterligare kapital för att kunna bygga nya lägenheter. Idag går det inte att säga hur stort det behovet är de närmaste åren. Därför finns just nu inga nya planer på ytterligare försäljningar.

En del av er hyresgäster har gått ihop och bildat bostadsrättsföreningar. Ni vill köpa era bostäder. Tyvärr kan vi inte möta era önskemål. Vi hoppas att ni ändå fortsättningsvis kommer att vara nöjda med ert boende i Signalisten och att ni blir kvar som våra hyresgäster.

Med vänliga hälsningar
Leif Bergmark    Tomas Linderstål
Ordförande   VD ”


Moderaten Salminen ger löften i kommunens budgetar som moderaten Bergmark måste ta avstånd från i Signalisten.  Snacka om dubbla budskap!
Hälsningar
Anders Gellner 2:e vice ordförande, Bostadsstiftelsen Signalisten/Solnabostäder 

Sidan uppdaterades senast: 2007-11-13 09:39