Vaktombyte

Under de senaste tio åren har antalet hyreslägenheter hos Signalisten och Solnabostäder kraftigt reducerats. Under turbulenta och närmast vildavästernliknande former halverades Solnabostäders bestånd med början 2000 genom omvandling till borätter till oanständigt låga priser. Företagets löpande verksamhet hamnade i skymundan. Sedan Signalisten köpt Solnabostäder avstannade i stort sätt omvandlingarna av det enkla skälet att en stiftelse bara får sälja hyresfastigheter under mycket speciella förutsättningar. Men den borgerliga majoriteten i stadshuset har haft svårt att hålla fingrarna i styr.

Exempel:
Inför valet 2006 begärde kommunstyrelsens ordförande Salminen(m) att Signalistens ordförande Svenonius(m) skulle genomföra försäljning av en fastighet i Hagalund sedan några representanter uppvaktat honom. Tillsammans med kd fällde vi förslaget att sälja eftersom det inte fanns något behov av kapital. Signalistens nye ordförande Bergmark(m) och VD skrev också ett brev till alla bildade bostadsrättsföreningar och hyresgäster om de ytterst speciella villkoren för försäljning och att inga sådan var aktuella. Salminen ger sig inte utan lär på möte uppe i Hagalund lovat förtur till försäljning för just den Hagalunds-fastigheten – framför övriga borättsintresserade föreningar! Vi får se om ministerstyret funkar.

Byggkostnader måste förändras

Under hösten kommer i alla fall nyproduktionen av 52 hyreslägenheter att påbörjas i fastigheten Tunet 1 (Agnesberg/Järvastaden).  De idag mycket höga byggkostnaderna förutsätter betydande insats av eget kapital med lågt ställda avkastningskrav för att överhuvudtaget få runt affären. För närvarande finns ett antal byggprojekt på gång i olika planeringsstadier. Men framtida nybyggnad av hyreslägenheter kommer att bli mer eller mindre ekonomiskt omöjlig om inte byggkostnader eller hyresnivåer förändras. Slutresultatet av utredningen om de allmännyttiga bostadsbolagen kommer också att påverka det här.

Ny gruppledare

Efter nästan tio år som vice ordförande för Solnabostäder/Signalisten har jag valt att lämna plats för en ny gruppledare att komma in och förbereda sig för att ”slåss” på barrikaderna i kommande val. Från oktober heter vår nye gruppledare Christoffer Jönsson. Jag finns kvar i kommunfullmäktige förstås.

Hälsningar
Anders Gellner

Sidan uppdaterades senast: 2008-09-19 08:47