Socialnämnden

Vill du ha mer information?

Om Du vill veta mer om Socialnämndens verksamhet, ta kontakt med Arne Öberg, Ida Dahllöf, Ouzine Kettane eller Cecilia Bravo.  Kontaktuppgifter finns hos politiske sekreteraren Erik Boman tel 734 21 53.

/Arne Öberg, gruppledare (S) Socialnämnden

arne.oberg@telia.com