Mars 07

Det är ingen överdrift att påstå att socialnämndens ansvarsområde är allt annat än bara försörjningsstöd (socialbidrag). Socialtjänstlagen (Sol) styr en hel del av den kommunala verksamheten som andra nämnder ansvarar för.


Vi socialdemokrater som sitter i socialnämnden är Kerstin Jarnert, Ouzine Kettane, Safa Razavi och undertecknad. Vi är alla fritidspolitiker med olika erfarenheter av socialnämndens arbete.
Det har gått nästan tre månader sedan den nya nämnden tillträde och det råder lite oordning när det gäller vissa formalia vilka är normala i andra nämnder. Men det blir nog bättre snart.
De största frågorna som pågår i dagsläget är att upphandla gruppboendet och boendestödet. Dessa två verksamheter drivs redan i dag på entreprenad men avtalet med Carema kommer att löpa ut och en ny upphandling måste ske.


Nämnden kommer att ha två dagars planeringskonferens som äger rum i slutet av mars.
Vår verksamhet omgärdas av sekretess varför några detaljer om hur det går till i familj- och individärende inte berörs här.

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-07 12:57