Satsa förebyggande på bostäder

Det här vill vi satsa på i budgeten för 2012

Att satsa förebyggande på bostäder och social och psykisk hälsa sparar skattekronor

Rätten till bostad är inskriven i grundlagen, liksom de flesta FN-deklarationer. Ändå hänvisas Solnas hemlösa till tillfälliga härbärgen i andra kommuner, ofta hos tvivelaktiga värdar som gör god profit på undermålig rumsuthyrning. Hemlösa har ingen hemkommun, hemlösheten är en regional utmaning.

För att råda bot på detta slöseri med skattepengar måste staden aktivt börja samarbeta med såväl Signalisten som privatvärdarna, men även i samverkan med stadsbyggnadsnämnden för att säkerställa att kommunen kan hyra eller köpa bostäder i nybyggnadsområdena.  Dessa lägenheter måste spridas jämt i alla stadsdelar.

Det är också nödvändigt att börja samarbeta över kommungränserna. Vi föreslår att fullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att starta ett samverkansprojekt för att få länskommunerna att ta ett gemensamt ansvar för bostadsförsörjningen.

 

Bostad och vård på hemmaplan istället för dyra placeringar inom missbruksvård och psykiatri

Idag sker vård av missbrukare och personer med psykiatriska funktionshinder på behandlingshem långt ifrån Solna. Varje extern placering är mycket dyr, men ofta med nödvändig specialistvård som är väl motiverad av det individuella behovet. Men i många fall skulle det kunna bli både billigare och bättre för klienter och anhöriga om det fanns lägenheter eller gruppboenden och vård i Solna.

Vi ser att det med en proaktiv planering och ett nära samarbete med vår bostadsstiftelse Signalisten går att spara 3 miljoner kronor på att sörja för bostad o öppenvård på hemmaplan för vissa av Socialtjänstens klienter redan nästa år.

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-05 15:32