Bostadsfrågan central för Stockholmsregionen

Vi som sitter i socialnämnden är följande personer:

  • Arne Öberg – ny i nämnden samt ny i rollen som gruppledare för oss socialdemokrater
  • Ida Dahllöf – som suttit i nämnden sedan 2007
  • Ouzine Kettane – som suttit i nämnden sedan 2003
  • Linnea Wennström – ny i nämnden

Gruppen har under våren främst ägnat tid att lära sig nämndens verksamhet samt försökt skapa en bra grupp. Dessutom har gruppledaren Arne varit bortrest under maj och juni och då har Ida varit gruppledare för s-gänget i socialnämnden.

Socialförvaltningen består av 5 enhet och en stab. Enheterna är angivna i budgetstorlek:

  • Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten (Budget 50 870 000)
  • Ungdomsenheten (38 489 000)
  • Socialpsykiatri (36 224 000)
  • Barnenheten (31 933 000)
  • Resurscentrum (29 712 000)

 Stabens budget utgör 17 570 000. Hela nämndens budget utgör nästan 205 miljoner. Målen är generellt rätt vaga och svåra att följa upp.

Som gruppledare är jag initialt mycket imponerad av personalens kompetens och bredd på verksamheten. Mer om nämndens verksamhet kommer ni få lite löpande här.

Nu har vi försökt göra en plan för hösten och vi tänker då försöka jobba med frågan som är så central för de med sociala problem i vårt samhälla, nämligen bostadsfrågan. Bostadsfrågan är allt utom enkel och dessutom oerhört central för hela Stockholmsregionen. Det finns ett antal utredningar att läsa och lära från samt att vi kommer försöka göra lite studiebesök.

 Vår ambition är att jobba med bostadsfrågan lite mer koncentrerat och även försöka anordna ett AK-möte med tema just om bostadslöshet för att belysa frågan och lära oss mer. De sociala frågorna måste upp på dagordningen. Den styrande majoriteten i Solna är måna om att lyfta fram deras förträfflighet, men stämmer denna bild med de utsattas situation i Solna. Det kommer vi titta närmare på och här välkomnar vi självklart flera medlemmar att delta.

Frågor – kontakta Arne Öberg, arne.oberg@telia.com  eller 070 – 579 44 22

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-06 11:30