Stadsbyggnadsnämnden

Vill du veta mer?

Om Du vill veta mer om Stadsbyggnadsnämnden och vad som händer där, ta kontakt med våra ledamöter Martin Eliasson, Johan Wahlstedt, eller Gunilla Åberg. Kontaktuppgifter finns hos politiske sekreteraren Erik Boman, 734 21 53.

/Martin Eliasson, gruppledare och 2e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.