Rättsläget oklart om rivningshotade hus vid KS

Nu har planuppdraget för ett nytt universitetssjukhus landat hos stadsbyggnadsnämnden liksom försäljning av två fastigheter som ligger inom det området för det nya sjukhuset. Vi i oppositionen lade ett återremissyrkande i försäljningsfrågan: ” Vi är positiva till att det nya sjukhuset med sin spännande framtid kommer till stånd, men det finns dock problem på vägen dit för enskilda Solnabor. Om dessa väl fungerande bostäder ska rivas måste det vara helt utklarat att likvärdiga bostäder inom området kan erbjudas och till rimliga priser. Kan en annan planering inom området genomföras, som innebär att fastigheterna kan stå kvar?  Enligt uppgift i DN den13 april 2008 finns en bostadsrättsförening som lämnat in intresseanmälan om förvärv av fastigheterna till Inskrivningsmyndigheten. Därav följer att rättsläget är oklart.” 

Yrkandet avslogs. I yttrandet till planuppdraget skrev vi några rader återigen om behovet av att likvärdiga bostäder erbjuds inom området.

I Bergshamra har planuppdraget för Kv Torsken utökats. Det var Signalisten som begärde detta.

Förslag till detaljplan på gamla SBL-tomten i Huvudsta , kv Laboratoriet och del av kv Polisen, ska nu ut på samråd. Samrådstiden var inte spikad vid sammanträdet, men kontoret räknar med maj-juni. 800 lägenenheter planeras liksom en gång och cykelbro över järnvägen.

Vänsterpartiets motion om naturreservat runt Råstasjön stödde vi . S har tidigare lagt en motion i frågan. Majoriteten hänvisade till att strandskyddet var tillräckligt!

Stadsbyggnadsnämnden liknar ännu en ren byggnadsnämnd. Vardagsfrågorna för  Solna-borna som tidigare hanterades av Tekniska nämnden förekommer sparsamt. Dock är en ny avfallsplan aktuell  och nämnden tog beslut om utställning av förslaget.

En nyhet är också att nämnden fattar beslut om nya gatunamn! Tidigare fastställdes detta i fullmäktige med många roliga  debatter som följd.

Nu inväntar vi samrådsredogörelsen för Biddlesberg och Leitextomten!  Samrådstiden gick ut den 30 april.

Signe Levin, ersättare Stadsbyggnadsnämnden

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-05-14 12:23