Antal nya byggprojekt har minskat

Den ekonomiska krisen börjar märkas på nämndens sammanträden. Antalet nya projekt som presenteras har minskat och redan påbörjade projekt genomförs i långsammare tempo. Avmattningen är särskilt tydlig när det gäller Järvastaden och Ulriksdalsfältet.  Där står exploatörerna med osålda lägenheter och radhus. Skillnaden är markant mot för ett år sen då det var kö vid varje ny försäljningsstart.

Huvudsta Strand

Under förra året var den hetaste striden den om bebyggelse vid Huvudsta strand på det gamla tvätteriets tomt.  Den borgerliga majoriteten valde att köra över oss och den stora folkopinionen och ta fram ett planförslag på ett 30 tal bostäder. Frågan har nu lämnat nämnden och kommer upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för avgörande. Jag hoppas att någon borgerlig ledamot av fullmäktige lyssnar om inte på oss så på den 4000 tusenhövdade opinionen i Huvudsta.  Planen kan dock stranda på att kommunen och exploatören inte kommer överens om exploateringsavtalet.

600 bostäder på SBL vaccins gamla område

I mars kommer planen för Ingenting att ställas ut. Det handlar om byggnation på SBL vaccins gamla område.  Det centrala området framför huvudbyggnaden och djurstallarna är statligt byggnadsminne och kommer därmed att bevaras. På det övriga området planeras det att byggas ca 600 bostäder och 20000 m2 kontor närmast järnvägen. Vi har under hela processen slagits för att området skall trafikförsörjas med en ny väg längs järnvägen bakom Postens nya huvudkontor. Det ser nu ut som den vägen blir av. Detta är väldigt viktigt för att trafiken genom Huvudsta inte ska öka ytterligare.

St Martins stall

Nämnden har precis påbörjat ett planarbete för Solna församlings tomt vid St Martins stall. Målsättningen är att det ska vara möjligt att flytta dit Solnadals värdshus vars nuvarande läge är hotat. Församlingen vill även bygga ett parradhus på tomten och riva den gamla pastorsexpeditionen.  Vi kommer att kämpa för att de kulturhistoriska värdena stärks i området.

Vågar Rodamco börja bygga Mall of Scandinavia?

Till sist Nationalarenan.  Detaljplanen för den första delen är nu antagen av Kommunfullmäktige och om den inte blir överklagad kan vi i nämnden räkna med att det inkommer en bygglovsansökan under våren. Det innebär att själva arena kan börja byggas innan midsommar. När det gäller Mall of Scandinavia återstår det att se om den tänkta intressenten Uniball Rodamco har tillräckliga ekonomiska muskler för att börja bygga mitt i en finanskris.

 

Martin Eliasson, 2e vice ordförande (S) i Stadsbyggnadsnämnden 

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-05 10:53