Varför kommer Solnas barn och äldre i sista hand?

Frösunda, Järvastaden, Ulriksdalsfältet, Solna City och Solna stationsområdet med nationalarenan är alla jätteprojekt. Genomförs alla projekten kommer Solnas invånarantal att växa med 50%. Men i alla projekt verkar skolor förskolor och boende för äldre komma i sista hand. I planeringen går förslagen ut på remiss till berörda nämnder och ibland finns det tjänstemannagrupper som samråder om kommunens lokalbehov. Men de vågar aldrig bli konkreta med vad som behövs för olika anläggningar. Det verkar som det finns något påbud från kommunledningen att man inte får planera sig för framtiden.

När en osäker och nervös kommun ställs mot byggbolag som vill tjäna så mycket som som möjligt genom att bygga så mycket som möjlig. Det är inte svårt att se hur det kommer att gå. Byggbolagen får sin vilja igenom och kommunen står utan förskoleplatser när bostadsområdet står klart. I tack med att folkstormen växer bland de nyinflattade bygger sen kommunen barackliknande förskolor på de kvarvarande grönytorna i området.

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-07 13:01