Våra föreningar

Bergshamraföreningen

Mikael Kullberg, ordförande
070 277 33 23, mikael.kullberg@bredband.net  

Hagalundsföreningen

Joakim Edhborg, 072.207 39 79, joakim.edhborg@gmail.com

Huvudstaföreningen:

(fd Kristinelunds- och Huvudsta-föreningarna)
Gunilla Åberg, ordförande
076-119 33 83, aberg.gb@telia.com

Råsundaföreningen:

Peter Rangwe, ordförande

0763-495780, peter.rangwe@gmail.com

Ulriksdalsföreningen

Patrik Khosravi, ordförande
070-790 54 70, patrik.khosravi@ssu.se

Kvinnoklubben

Charlotte Franzelius, ordförande
0732-080800, ch.franzelius@gmail.com

Sveriges Romers Socialdemokratiska förening

Jan Ottosson, ordförande
073-633 69 36,   jan.ottosson@ungaornar.se