Våra föreningar

Bergshamraföreningen

Mikael Kullberg, ordförande
070 277 33 23, mikael.kullberg@bredband.net  

Hagalundsföreningen

Joakim Edhborg, ordförande
072 207 39 79, joakim.edhborg@gmail.com

Huvudstaföreningen:

(fd Kristinelunds- och Huvudsta-föreningarna)
Gunilla Åberg, ordförande
076-119 33 83, aberg.gb@telia.com

Råsundaföreningen:

Ruben Wågman, ordförande

073-7267963, ruben.wagman@hotmail.com

Ulriksdalsföreningen

Katerina Kupa , ordförande
072-1500521,  kater.alexan@gmail.com

Kvinnoklubben

Charlotte Franzelius, ordförande
0732-080800, ch.franzelius@gmail.com

Sveriges Romers Socialdemokratiska förening

Jan Ottosson, ordförande
073-633 69 36,   jan.ottosson@ungaornar.se