Våra förtroendevalda

Här ser du vilka som är våra gruppledare i Solnas politiskt tillsatta nämnder och styrelser:

Kommunstyrelsen

Arne Öberg, 08-734 23 03, 070-579 44 22, arne.oberg@solna.se

Barn- och utbildningsnämnden

 Eva Eriksson, 070-565 73 03, eva.eriksson.solna@telia.com

Byggnadsnämnden

Martin Eliasson, 070-767 86 67, eliasson.martin@gmail.com

Tekniska nämnden

Johan Wahlstedt, 070-627 54 58, j@wahlstedt.se

Kultur- och fritidsnämnden

Sara Kukka-Salam, 072-543 33 62, sara.kukka-salam@solna.se

Omvårdnadsnämnden

Payam Moula, 073-215 38 65, moula@kth.se

Socialnämnden

Sara Kukka-Salam, 072-543 33 62, sara.kukka-salam@solna.se

Kompetensnämnden

Sophia Andersson, 070-259 71 84, sophia.84.andersson@gmail.com

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Aila Mehinovic, 073-684 55 55, ajla.mehinovic@hotmail.com

Bostadsstiftelsen Signalisten

Gösta Mårtensson, 070-348 57 64, gosta.martensson@comhem.se

 

Kommunfullmäktige

Arne Öberg, 070-579 44 22, arne.oberg@telia.com

Eva Eriksson, 070-565 73 03, eva.eriksson.solna@telia.com

Gösta Mårtensson, 070-348 57 64, gosta.martensson@comhem.se

Sara Kukka-Salam, 073-624 04 89, antirasism@hotmail.com

Sophia Andersson, 070-259 71 84, sophia.84.andersson@gmail.com

Georgios Kontorinis (2:e vice ordförande), 070-692 18 18, kontorinis@blakulla.net

Signe Levin , 070-594 42 32, signe.levin@bredband.net

Faradj Koliev, 073-583 85 84, faradj.g@gmail.com

Cecilia Bravo, 070-485 03 13, cecilia.bravo@comhem.se

Kalle Sönnergren, 076-0478983, K.sonnergren@me.com

Gunilla Åberg, 070-670 86 05, aberg.gb@telia.com

Nazar Nashat, 070-970 68 17, nashat@ownit.nu

Rita Ghebreselassie, 073-789 43 23, megarih@hotmail.com

Birgit C Aquilonius, 08-514 835 11, birgit.aquilonius@comhem.se

 

Ersättare:

Payam Moula, 073-215 38 65, moula@kth.se

Lena Alfredson, 070-880 41 37, lena.alfredson@gmail.com

Johan Wahlstedt, 070-627 54 58, j@wahlstedt.se

Per-Ove Nelstrand, 070-526 81 36, perove.nelstrand@gmail.com

Ouzine Kettane, kettzin@yahoo.se

Hélène Sevastik,076-217 76 98 , helenesevastik@gmail.com

Samad Masrour,