Våra talespersoner

De här personerna kan du kontakta och få information eller svar på frågor du har inom deras områden.

  

 

Oppositionsråd
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet
Övergripande kommunala frågor

Britt Wall
KS 1:e vice ordf/
Telefon: 070-652 10 99
Smögen
Skicka e-post till »

 


Tekniska utskottet

Kjell Andersson
Telefon: 070-650 74 65
Hunnebostrand
Skicka e-post till »

 


 

Miljö och bygg,
1:e Vice ordförande
Mijö & Bygg nämnden

 

Vivianne Gustafsson
Mobil: 070-896 61 54
Stensjö
Skicka e-post till »

 


Vård och omsorg
1:e Vice ordförande
Omsorgs nämnden

Elving Claesson
Mobil: 076-113 73 03
Hunnebostrand
Skicka e-post till »

 


Utbildning
1:e Vice ordförande
Utbildnings nämnden

Kenth Östergren
Tfn 0523 - 316 66
Skicka e-post till »

 

 

 


Riksdagen
Miljö- och jordbruksutskottet

Jan-Olof Larsson
Mobil: 070-658 30 24
Kungshamn
Skicka e-post till »

 


 

Regionen
Regionteater Väst - led
Hälso- och sjukvårdsnämnd 1-led,
Regionfullmäktige - led
Länsrätten i Göteborg - näm

Petra Sundbladh
Mobil: 070-150 60 01
Kungshamn
Skicka e-post till »