Länkar

Arbetarrörelsen

ABF
ABF är Sveriges största studieförbund med 55 medlemsorganisationer och 1 miljon cirkeldeltagare varje år.
www.abf.se

Aktuellt i Politiken
Socialdemokraternas nyhetstidning
www.aip.nu

A-lotterierna
Ett flertal lotterier har gjort A-lotteriernas kunder till vinnare sedan starten 1956 och företaget har genom åren även bidragit med betydande överskott till sina ägare SAP och SSU. Idag är Kombilotteriet den största och "Drömresan" den senaste produkten i ett företag med full fart mot nya spännande spelupplevelser.Läs mer om företaget - www.alotterierna.se

Arbetarrörelsens Tankesmedja
Arbetarrörelsens Tankesmedja, som från och med 2006 drivs gemensamt av Socialdemokraterna, LO och ABF, har som uppgift att att på olika sätt stimulera den idépolitiska debatten.
www.arbetarrorelsenstankesmedja.se

Bommersvik
Kursgården Bommersvik ägs av SSU och SAP. Bommersvik är till för alla som söker en oas i vardagen - en plats med ett fokus på att förmedla erfarenheter, inhämta kunskap och kläcka idéer. Bommersvik är inrättat för seriösa, kreativa och spännande kurser och konferenser.
www.bommersvik.se

Broderskapsrörelsen
För oss kristna socialdemokrater är broderskap - i betydelsen solidaritet - själva förutsättningen för skapandet av ett gott samhälle.
www.broderskap.se

Handikapprörelsens s-förening
Föreningen organiserar både funktionshindrade och icke-funktionshindrade. HSF ska fungera som ett komplement. Erfarenheten visar att många söker en förening av typ HSF för att kunna diskutera sakfrågor.
www.handikapp.sap.se

HBT Socialdemokraterna
är en socialdemokratisk förening inom Stockholms arbetarekommun, samtidigt är föreningen ett nätverk för homo- och bisexuella, transpersoner samt deras vänner över hela Sverige. Hbt(s) bildades 1988 och arbetar med sexualpolitik, i synnerhet för homo- och bisexuellas samt transpersoners mänskliga rättighete
http://www.hbts.se 

LO - Landsorganisationen
LO är organiserat i ett samarbete mellan 16 medlemsförbund. Dessa förbund organiserar arbetare inom både den privata och offentliga sektorn
www.lo.se

Olof Palmes Internationella Center
Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning kring internationella och säkerhetspolitiska frågor.
www.palmecenter.se

S-Kvinnor
S-Kvinnor är en socialdemokratisk och feministisk organisation som företräder kvinnors intressen och rättigheter
www.s-kvinnor.se

S-muslimska kvinnoklubben
Vi vill förändra synen på muslimska kvinnor. Vi vill forma en arena för att komma i kontakt med andra kvinnor, för att utbyta tankar och idéer. Vi vill bygga på det som förenar och utbyta erfarenheter med varandra.
www.s-info.nu/muslimska

Socialdemokratiska studentförbundet
Socialdemokratiska studentförbundet består av 28 klubbar och föreningar från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi arrangerar kurser, debatter, föreläsningar och social verksamhet.
www.s-studenter.se

SSU
SSU (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund) över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. SSU är också del av den socialdemokratiska världsrörelsen med systerorganisationer i över 100 länder runt om i världen.
www.ssu.se

Unga Örnar
Unga Örnar, barnens förening, är en riksorganisation som finns över hela landet. Omsorg och respekt mellan människor utvecklas i ömsesidiga relationer
www.ungaornar.se

 

(s) i EU

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu

De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp
www.socialistgroup.org

Europeiska socialdemokratiska partiet
www.pes.org

Europeiska unionen
Central Internetsida för information om EU:s institutioner och organ.
www.europa.eu.int

 

EU

Europaparlamentet
Europaparlamentet i Bryssel. Där finner du information om EU och dess institutioner.
www.europarl.eu.int

Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionens centrala Internetsida.
http://europa.eu.int/comm/

Europeiska unionens råd
Information om rådets arbete.
http://ue.eu.int

Riksdagens EU-information
Opartisk information om EU:s arbete.
www.riksdagen.se/eu/

Europaportalen.se
Europaportalen samlar, sorterar och analyserar nyheter, debattartiklar och fakta. Europaportalen ägs av fackföreningar
www.europaportalen.se

 

(s) i Europa

Det Norske Arbeiderparti Norge
www.dna.no

Il Partito Socialista Sammarinese - San Marino
www.pss.sm/

Labour Party - Storbritannien
www.labour.org.uk/

Labour Party - Israel
www.havoda.org.il

LSAP - d'Sozialisten - Luxemburg
http://www.lsap.lu/

Parti Socialiste - Frankrike
www.parti-socialiste.fr/

SAMAK
SAMAK samlar de socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna i de nordiska länderna.
www.samak.info

SP - Schweiz
http://www.sp-ps.ch/

Ceská strana sociálne demokratická - Tjeckien
www.socdem.cz/

Cumhuriyet Halk Partisi - Turkiet
www.chp.org.tr/

Democratici di Sinistra - Italien
www.dsonline.it/

Finlands Socialdemokratiska Parti - Finland
www.sosialidemokraatit.fi

Magyar Szocialista Párt - Ungern
www.mszp.hu

Malta Labour Party - Malta
www.mlp.org.mt

Olof Palmes arkiv på nätet

www.olofpalme.org

Parti Socialiste - Belgien - franska
www.ps.be

Partido Socialista - Portugal
www.ps.pt

Partido socialista Obrero - Spanien
www.psoe.es

Partij van de Arbeid - Holland
www.pvda.nl

Pasok - Panelinio Socialistiko Kinima - Grekland
www.pasok.gr/gr

Social Democratic & Labour Party - Nordirland
www.sdlp.ie

Socialdemokratiet - Danmark
www.socialdemokratiet.dk

Socialisti Demokcratici Italiani - Italien
www.socialisti.org

Socialistische Partij - Belgien - flamländska
www.sp.be

Sojusz Lewicy Demokratycznej - Polen
www.sdlp.ie

Sozialdemokratische Partei - Österrike
www.spoe.at

SPD - Tyskland
www.spd.de

Strana Demokratickej L'avice - Slovakien
www.sdl.sk

The Irish Labour Party - Irland
www.labour.ie

Unia Pracy - Polen
www.sdrp.org.pl

Zdruzena lista socialnih demokratov - Slovenien
www.zlsd.si

(s) i världen

Socialistinternationalen
Socialistinternationalen är en världsomspännande organisation bestående av socialdemokrater, socialister och arbetarpartier. I dag ingår 143 politiska partier och organisationer från alla världsdelar.
www.socialistinternational.org

IUSY
International Union of Socialist Youth är ungdomsinternationalen, ungdomsförbundet till Socialistinternationalen. Svenska medlemmar är SSU och Socialdemokratiska Studentförbundet.
www.iusy.org


Media

Aftonbladet
www.aftonbladet.se

Arbetarbladet, Gävle
www.arbetarbladet.se

Dagbladet, Sundsvall
www.dagbladet.nu

Dala-Demokraten, Falun
www.dalademokraten.com

Folket, Eskilstuna
www.folket.se

Gotlands Tidningar, Visby
www.gotlandstidningar.se

Hälsinge Kuriren, Söderhamn
www.halsingekuriren.se

Karlskoga-Kuriren
www.karlskoga-kuriren.se

Länstidningen Östersund
www.ltz.se

Norrländska Socialdemokraten - NSD, Luleå
www.nsd.se

Nya Folkbladet, Norrköping
www.folkbladet.se

Piteå-Tidningen
www.pitea-tidningen.se

Sydöstran, Karlskrona
www.sydostran.se

Tidningen Ångermanland
www.tidningen.to

Värmlands Folkblad, Karlstad
www.vfb.se

Östra Småland, Kalmar
www.ostrasmaland.se/

 

Andra nyttiga länkar

Anna Lindhs minnesfond
I Anna Lindhs anda ska fonden verka mot alla former av våld, för demokrati och mänskliga rättigheter samt för en hållbar utveckling för ett gott liv.
www.annalindhsminnesfond.se

Ansvarskommittén
Ansvarskommittén är en parlamentarisk kommitté som undersöker den nuvarande samhällsorganisationens förutsättningar att klara de offentliga välfärdsåtagandena.
www.sou.gov.se/ansvar

Arbetarrörelsens arkiv
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), är en fristående stiftelse med den svenska staten, Landsorganisationen i Sverige och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti som huvudmän. Institutionen fyllde 100 år 2002 och därmed är den äldsta av sitt slag i Europa och sannolikt i världen. ARAB förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet, med en egen tidskrift, ett forskningsråd, seminarier och publikationer.
www.arbarkiv.nu

Belarus.nu
Belarus.nu är ett socialdemokratiskt demokratiprojekt som kampanjar för ett fritt Vitryssland.
www.belarus.nu   

Electionworld
Här hittar du alla val i hela världen.
www.electionworld.org

Feministas
Feministas är ett feministiskt nätverk grundat av bland andra socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog. Feministas vill att politiska förslag och samhällsbyggande ska utgå från såväl en köns- som en klassanalys: En könsanalys som bryter med den manliga normen. En klassanalys som innebär att inte acceptera förändringar som leder till ökade klasskillnader.
www.feministas.se

Global respekt
Aktuell information om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Man kan även delta i en nätstudiecirkel om mänskliga rättigheter.
www.globalrespekt.nu

Grundlagsutredningen
Webbplatsen innehåller aktuell information om grundlagsutredningens arbete. I utredningens uppdrag ligger att skapa debatt och stimulera det offentliga samtalet om författningspolitiska frågor och om det svenska folkstyret. Webbplatsen är en länk mellan utredningen och omvärlden, där institutioner och enskilda ges möjlighet att lämna synpunkter på författningspolitiska frågor och utredningens arbete.
www.sou.gov.se

Jobbare mot rasism
Jobbare mot rasism är ett samarbete mellan SEKO, Byggnadsarbetareförbundet och socialdemokraterna. Syftet är att motverka främlingsfientlighet och rasism samt att sprida arbetarrörelsens värderingar om solidaritet, jämlikhet och respekt för varandras olikheter.
www.jobbaremotrasism.se

Olof Palmes minnesfond
Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet instiftades av Olof Palmes familj och den socialdemokratiska partistyrelsen för att hedra hans minne.
www.palmefonden.se

Politiker i nätverk mot rasism och nazism
Det är viktigt att hotade politiker inte ger upp. Det är viktigt att rasisters och nazisters smutsiga metoder inte ger frukt. Därför finns nätverket. Politiker som känner sig hotade kan få stöd och hjälp.
www.motrasism.nu

Politiskt.nu
En icke-kommersiell och partipolitiskt obunden community där vem som helst får säga sin mening i diskussion med riksdagsledamöter.
www.politiskt.nu

Regeringen
www.regeringen.se

Riksdagen
www.riksdagen.se

Stockholms läns grundutbildning
En nätutbildning om socialdemokratin. För att kunna genomföra utbildningen måste du ha Flash Player 6 eller senare installerat på din dator.
www.utbildningsgruppen.se/sap

Sverige.se
Sverige.se är vägvisaren till samhällsinformation och offentliga tjänster. Du kan söka på alla webbplatser inom offentliga sektorn. Du hittar länkar till riksdag, regering, landsting, kommuner, myndigheter, akademier, enskilda institutioner och organisationer.
www.sverige.se

Valmyndigheten
Här kan du att hitta information om när, var och hur man röstar.
www.val.se

Interna länkar

Sosserian
Sosserian är en intern webbplats för medlemmar hos socialdemokraterna.
www.sosserian.sap.se