Arbetarekommunen

Styrelse
enl. arbetarekommunens års möte 09-03-16

Elving Claesson, Ordförande (2007)
Mobil: 076-113 73 03
Hunnebostrand
Skicka e-post till »

Vivianne Gustafsson, Vice ordförande
Mobil: 070-896 61 54
Stensjö
Skicka e-post till »

Kenth Östergren, Sekreterare
Tfn 0523 - 316 66
Kungshamn
Skicka e-post till »

Birgitta Albertsson, Kasör
Telefon: 0523-571 65
Tossene
Skicka e-post till »

Mats Nilsson
Mobil: 070-720 34 51
Kungshamn
Medlems system ansvarig
Webb ansvarig
Skicka e-post till »

Joao Escuderio
Telefon: 0523-319 40
Kungshamn
Skicka e-post till »

Petra Sundbladh
Mobil: 070-150 60 01
Kungshamn
Skicka e-post till »

Ersättare

Annica Erlandsson
Tfn 0523 - 380 81
Kungshamn
Utbildnings ansvarig
Skicka e-post till »

Daniel Lindström
Telefon: 070-5592484
Kungshamn
Skicka e-post till »
 
Tommy Olsson
 
Revisor

Morgan Hjälte.

Revisorsuppleanter

Stephan Karlsson
Reine Karlsson

 

Lokal grupper

Hunnebostrand:

Tommy Nilsson, sammankallande
Tfn 0523 - 585 52
Skicka e-post till »

Kjell Andersson
Elving Claesson
Jan Mattsson
Tommy Olsson

Bohus Malmön:

Hilbert Eliasson,sammankallande
Telefon: 0523-351 01
Bohus-Malmön
Skicka e-post till »

Bengt Carlsson
Anders Johansson

Eva-Britt Hansson

 

Kungshamn Smögen: 

Petra Sundbladh, sammankallande
Mobil: 070-150 60 01
Kungshamn
Skicka e-post till »

Joao Escudeiro

Tony Hansson

Stephan Karlsson

Jan Ulvemark

Kent Östergren

Annika Erlandsson

 

Tossene / Bovallstrand:
Vivianne Gustafsson, sammankallande
Mobil: 070-896 61 54
Stensjö
Skicka e-post till »

Reine Karlsson

Bengt Sörensson

Birgitta Albertsson

 

Valberedning i Sotenäs Arbetarekommun:

Cristian Mattsson,sammankallande
Mobil: 070-550 74 87
Kungshamn
Skicka e-post till »

Asta Nilsson

Bengt Sörensson

Eva-Britt Hansson

Tommy Nilsson

Ersättare:
Rune Rohdin

Jan Ulvemark

Jan-Olof Larsson