Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fastställer bland annat mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, fattar beslut om kommunens budget, kommunalskattens och avgifternas storlek och andra viktiga ekonomiska frågor. Fullmäktiges sammanträden är offentliga och är normalt i Kungshamns Folkets Hus .  

  

Ordinarie

 

Britt Wall
KS 1:e vice ordf/oppositionsråd
Telefon: 070-652 10 99
Smögen
Skicka e-post till »

 

Kjell Andersson
Telefon: 070-650 74 65
Hunnebostrand
Skicka e-post till »

 

Vivianne Gustafsson
Mobil: 070-896 61 54
Stensjö
Skicka e-post till »

 

Bengt Carlsson
Mobil: 070-555 25 99
Bohus-Malmön
Skicka e-post till »

 

Birgitta Albertsson
Telefon: 0523-571 65
Tossene
Skicka e-post till »

 

Jan-Olof Larsson
Mobil: 070-658 30 24
Kungshamn
Skicka e-post till »

 

Petra Sundbladh
Mobil: 070-150 60 01
Kungshamn
Skicka e-post till »

Jan Ulvemark
KF 1:a vice ordförande
Telefon: 070-624 54 37
Smögen
Skicka e-post till »

 

Elving Claesson
Mobil: 076-113 73 03
Hunnebostrand
Skicka e-post till »

 

Cristian Mattsson
Mobil: 070-550 74 87
Kungshamn
Skicka e-post till »

 

Mats Nilsson
Mobil: 070-720 34 51
Kungshamn
Skicka e-post till »

 

Tommy Nilsson
Telefon: 0523-585 52
Hunnebostrand
Skicka e-post till »

 

Asta Nilsson
Mobil: 070-637 92 54
Kungshamn
Skicka e-post till »

 

Ersättare

 

Rune Rohdin
Mobil: 073-022 30 54
Hunnebostrand
Skicka e-post till »

 

Hilbert Eliasson
Telefon: 0523-351 01
Bohus-Malmön
Skicka e-post till »

 

 

Joao Escuderio
Telefon: 0523-319 40
Kungshamn
Skicka e-post till »

 

 

Per-Sten Kristiansson
Telefon: 0523-504 10
Hunnebostrand

 

 

Linda Lundin
Mobil: 076-349 96 80
Hunnebostrand
Skicka e-post till »

 

 

 

Bengt Sörensson
Telefon: 0523-515 53
Bovalstrand